Díky mezinárodní síti kanceláří AFS po celém světě, která má více než 90ti letou tradici, umožňuje AFS českým středoškolákům studium v zahraničí po dobu třech či šesti měsíců nebo celého školního roku. Zaměřuje se nejen na studium střední školy v Evropě a v Severní Americe, ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe nebo nejnověji i studium v Africe.

Pokud máte zájem o bližší informace, nebo jste si již vybrali konkrétní program, vyplňte KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, nebo kontaktujte naši koordinátorku programu studium v zahraničí Terezu Strmiskovou.

Studium v zahraničí a pobyt v hostitelské rodině

V průběhu programu studium v zahraničí žije student v hostitelské rodině, která je pečlivě vybrána AFS kanceláří ve spolupráci s místními dobrovolníky. Hostitelská rodina hostí studenta nezištně, bez nároku na odměnu. Otevírá svůj domov pro studenta, aby mu ukázala život ve své komunitě a kultuře, a zároveň tak obohatila vlastní rodinný život o zážitek ze soužití s člověkem z odlišné kultury.

Podpora AFS a poplatek za program

AFS zajišťuje studentovi plný servis a podporu v průběhu celého programu studium v zahraničí. Účastnický poplatek za program je konečný a úplný. Zahrnuje tedy i letenku, zdravotní pojištění, materiály k přípravě na program, pohotovostní kontakty, které je možné využít 24 hodin denně, soustředění před odjezdem, v průběhu programu a po návratu, podporu dobrovolníků a kanceláře v průběhu celého programu.
Poznámka: Bývalé hostitelské rodiny AFS mohou využít slevu 5% z účastnického poplatku v případě, že hostily v minulosti zahraničního studenta po dobu nejméně 5 měsíců. V případě, že hostitelská rodina chce pro vyslání vlastního dítěte do zahraničí využít jiné, např. stipendijní slevy na program, pak slevy nelze sčítat.

Studium v zahraničí a místní střední škola

Programy AFS kladou důraz na vzdělání jak akademické, tak mezikulturní. Jedná se tedy nejen o studium v zahraničí v rámci, kterého student v hostitelské zemi navštěvuje místní střední školu v podobném rozsahu jako doma, ale střední škola mu spolu s hostitelskou rodinou poskytuje příležitost seznámit se s odlišným školským systémem, navázat nové vztahy a osvojit si nové dovednosti.
Kritéria zahraničních hostitelských škol nedovolují AFS přijmout studenta, který v předchozích dvou letech měl na vysvědčení horší hodnocení než za tři.

Mimoškolní aktivity v rámci programu studium v zahraničí

Místní dobrovolníci organizují v průběhu programu povinná soustředění zaměřená na podporu studenta a reflexi jeho zkušeností, a také další volnočasové aktivity, jako jsou výlety, návštěva divadla, apod. Tak student získává příležitost seznámit se i s ostatními zahraničními studenty AFS a poznat mnoho dalších národností a odlišných kultur. Komunikačním jazykem AFS ve všech zemích je angličtina.

Přínos programu studium v zahraničí

Kromě schopnosti plynně hovořit jazykem hostitelské země a osvojení si angličtiny na komunikativní úrovni, získá student možnost poznat jinou kulturu a odlišný způsob života, což ho nepochybně obohatí i o znalosti a dovednosti potřebné k uplatnění se v multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě a pomůže mu docenit vlastní kulturu, rodinu i mateřský jazyk. Díky specializovaným soustředěním v průběhu programu získá student náhled na svou zkušenost a možnost využít poznatky a zážitky z programu studium v zahraničí pro svůj osobní rozvoj.

7 kroků AFS

Už víš do jaké země a na jak dlouho bys rád/a vyjel/l a studovat? Pokud ANO, přečti si návod jak se přihlásit na program AFS!

Přečti si více >

Zkušenosti našich studentů

Zde si můžeš přečíst něco o zkušenostech našich studentů, kteří jsou nebo byli na svém programu AFS v zahraničí.

Vstupte >