Mezikulturní zkušenosti, inovativní způsoby vzdělávání

Spolupráce se školami je důležitou součástí úspěchu programů AFS. Na oplátku mohou školy využívat bohaté know-how a kontakty AFS v oblasti mezikulturního vzdělávání. Jak zapojit vaši školu?
Screen Shot 2016-05-18 at 8.24.08 PM

Zahraniční student u vás ve škole

Díky AFS má vaše škola příležitost přijmout do svých lavic po dobu tří, pěti nebo deseti měsíců zahraničního středoškoláka, který se společně se svou českou třídou účastní každodenní výuky. V přímém kontaktu tak zprostředkovává informace o jiné kultuře, zvyklostech i jazyku země, ze které pochází.

Více informací
Screen Shot 2016-09-12 at 11.00.31 AM

Vyslání vašich studentů na zahraniční programy

Zahraničí studijní programy nabízíme ve více než 60 zemích světa na tři, pět nebo deset měsíců. V nabídce jsou i letní jazykové kurzy, které trvají kolem čtyř týdnů. Středoškolští studenti jsou umístěni v hostitelských rodinách a navštěvují místní školu.

My beautiful picture

Besedy a workshopy pro studenty

Bez poplatku nabízíme besedy a workshopy, které jsou vhodným doplněním hodin cizích jazyků, zeměpisu nebo základů společenských věd. Dotýkají se témat mezikulturního vzdělávání a jsou určené pro studenty gymnázií a středních škol.

Mindset Opposite Positivity Negativity Thinking Concept

Projekt Pohled odjinud

V letech 2017-2019 se zapojily desítky pražských pedagogů do projektu Pohled odjinud, který  zahrnoval zahraniční stáž, 2 kurzy DVPP Jak zapojit cizince do výuky a Komunikovat a domluvit se, e-learning, jednodenní konference Vzdělání pro život a dobrovolné konzultace/mentoring.

Více informací
11046251_1065015070189282_2324360244310660883_o

Kurzy, konference a stáže pro pedagogy

Pedagogům a zástupcům škol, které přijímají či uvažují o přijetí zahraničních studentů AFS, nabízíme bez poplatku kurzy DVPP Jak zapojit cizince do výuky a Komunikovat a domluvit se. Kurzy jsou akreditované MŠMT. Každoročně pořádáme konferenci Vzdělání pro život a vysíláme pedagogy na několik zahraničních stáží a konferencí.

Přínosy spolupráce

Cílem programů, do kterých se školy zapojují, je pomáhat rozvíjet nejen mezikulturní porozumění a učení, ale i komunikační, sociální a jazykové schopnosti. Ať už se studenti budou učit během interakcí s příslušníkem jiné kultury nebo sami vycestují do zahraničí, bude jejich zkušenost autentická a jedinečná. Učitelé mohou zapojit zahraničního studenta ve třídě jako zdroj nových informací i rodilého mluvčího. Školy mohou navázat zahraniční partnerství a rozvíjet u svých žáků schopnosti a dovednosti nezbytné pro další studium i pro úspěšný vstup na trh práce.

Program AFS rozvíjí komunikační dovednosti studentů

Program AFS má na naší škole mnohaletou tradici. Zahraniční studenti bývají ve třídách vstřícně přijati, „zapadnou“ do nich a zúčastňují se i téměř všech mimoškolních akcí. Není lepším důkazem prospěšnosti výměnných pobytů, než když na chodbě budovy či při cestě na mimoškolní akci slyšíte rozhovor zdejších studentů s jejich zahraničními kamarády, prokládaný bouřlivým smíchem.

–PhDr. Jiří Vlček, ředitel
Gymnázium Václava Hraběte Hořovice

Zkušenosti dalších ředitelů

Nejčastější otázky ředitelů a učitelů

Váháte, zda vaše škola zvládne přijmout zahraničního studenta?

Více otázek

Středoškolák ve věku 15–18 let, který přijíždí do České republiky na dobu tří, šesti nebo deseti měsíců, nejčastěji ze států Evropy, Asie nebo Severní a Jižní Ameriky. Jedná se o chlapce i dívky, mnozí z nich jsou poprvé na jiném kontinentě, a to bez svých rodin i přátel.  Mezikulturní zkušenost, touha poznat život a jazyk nové země, ale i touha osamostatnit se a vyspět jsou důvody, proč studenti přijíždějí do České republiky.

Zahraniční student ve třídě je obohacením pro všechny

Svůj studijní rok u nás strávila studentka Meri z Itálie. Byl to zajímavý a obohacující rok pro nás všechny, poznali jsme rozdíly mezi českou a italskou střední školou, obdivovali pokroky – nejen v češtině – nové spolužačky i její odvahu strávit celý rok v jiné zemi. Díky Meri jsme najednou pochopili, že žijeme vlastně v pěkném městě a krásném regionu.

–Mgr. Ida Vohryzková, učitelka angličtiny
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem

Další zkušenosti škol
afs_konference_2024

AFS konference Vzdělání pro život 2024

Cítíte potřebu se lépe orientovat v tématech souvisejících s genderem a sexualitou a být svým studentům či dětem oporou při budování jejich zdravé identity? Chtěli*y byste zařadit tato témata do školní výuky? Právě Vám je určen již devátý ročník konference AFS Vzdělání pro život, která proběhne v pátek 15. března 2024.

Více informací

Školy, se kterými letos přímo spolupracujeme

Děkujeme...

Vážíme si všech škol, které s námi spolupracují a využívají příležitostí k mezikulturnímu učení během výuky. Jste našimi důležitými partnery a nepostradatelnou součástí programů AFS.