Poznej ekonomicky nejrozvinutější zemi východní Asie s horskými masivy, pobřežními rovinami, povodími řek a krásnými kopci. Jižní Korea je jednou z etnicky nejhomogennějších společností na světě – více než 99 % obyvatel země tvoří etničtí Korejci. Většina Jihokorejců žije ve velkých městech. Díky docházce na místní střední škole budeš mít jedinečnou příležitost zažít každodenní život Jihokorejců a naučit se nový cizí jazyk. V současné době studenty umisťujeme pouze v regionu hlavního města Soulu.

Do Jižní Koreji můžeš odjet na:

Podívej se na 10 nejkrásnějších míst Jižní Koreji.

Prohlédnout programy – Jižní Korea