Poznej ekonomicky nejrozvinutější zemi východní Asie s horskými masivy, pobřežními rovinami, povodími řek a krásnými kopci. Jižní Korea je jednou z etnicky nejhomogennějších společností na světě – více než 99 % obyvatel země tvoří etničtí Korejci. Většina Jihokorejců žije ve velkých městech. Díky docházce na místní střední škole a ubytování v hostitelské rodině, budeš mít jedinečnou příležitost zažít každodenní život Jihokorejců a naučit se nový cizí jazyk. V současné době studenty umisťujeme pouze v Soulu.

Do Jižní Koreji můžeš odjet na roční a semestrální program. Detaily jednotlivých studijních programů najdeš pod ilustračním videem.