Organizace AFS Intercultural Programs započala svou existenci bezprostředně po vypuknutí I. světové války, kdy dobrovolníci z řad Američanů zformovali American Ambulance Field Service – sdružení řidičů polních ambulancí ve Francii.

Cílem této prezentace je podat stručné svědectví o výjimečné obětavosti a statečnosti řidičů ambulancí AFS pod vedením A. Piatt Andrewa následně pak v čele se Stephenem Galattim. Impozantní je přerod AFS z organizace poskytující humanitární pomoc v čase války v průkopnickou dobrovolnickou organizaci pro mezikulturní vzdělávání s ušlechtilým posláním: podporováním vzájemného porozumění mezi rozdílnými kulturami napomáhat k utváření mírumilovnějšího světa.

Po vypuknutí I. světové války personál American Hospital of Paris, sídlící v Lycée Pasteur v Neuilly-sur-Seine, přeměnil toto zařízení na vojenskou válečnou nemocnici typu záchranné služby s cílem umožnit příjem co největšího množství pacientů. Původně civilní zdravotnické zařízení se tak na čas války proměnilo na centrum péče o raněné vojáky, transportované z fronty. A. Piatt Andrew, do té doby ředitel United States Mint a profesor ekonomie na Harvardově univerzitě, v prosinci 1914 odjel do Francie, aby pracoval pro American Ambulance Hospital jako dobrovolník.

Pohlednice zobrazující American Ambulance Hospital v Lycée Pasteur v Neuilly-Sur-Seine, Francie.
Pohlednice zobrazující American Ambulance Hospital v Lycée Pasteur v Neuilly-Sur-Seine, Francie.