Již od roku 1947 zprostředkovává mladým lidem praktické dovednosti a vědomosti oceňované univerzitami i zaměstnanci – a nezbytné pro úspěch v globalizovaném světě. Programy AFS pomáhají mladým lidem poznat svět za hranicemi jejich komunity a naučit se navazovat vztahy s lidmi z jiných zemí a kultur.

Proč by mělo mé dítě vyjet do zahraničí s AFS?

AFS si už přes 70 let udržuje mimořádně dobrou reputaci jako zprostředkovatel kvalitních mezinárodních programů, které rozvíjejí dovednosti zásadní pro úspěch ve 21. století. Zásadní je pro nás bezpečí Vašeho dítěte, vysoká kvalita jeho zahraniční zkušenosti a transparentnost celého procesu vůči Vám, rodičům.

Obecné časté otázky a odpovědi

Chápeme, že právě bezpečí Vašeho dítěte a informace o hostitelských rodinách jsou pro Vás zásadní.  Pokud Vám zde chybí odpověď na Vaši otázku, neváhejte a rovnou napište koordinátorce studia v zahraničí na [email protected].

Dlouhá historie, obrovské zkušenosti a stabilní síť partnerských kanceláří po celém světě, to vše činí AFS stabilní a spolehlivou organizací poskytující vysoce kvalitní a bezpečné mezinárodní vzdělávací programy po celém světě.

Na prvním místě stojí vždy bezpečnost a péče o AFS studenty. Ti jsou od prvopočátku seznamováni s pravidly, které AFS vytvořilo na základě svých dlouholetých zkušeností a v souvislost s legislativou. Bezkonkurenční zabezpečení programů podporuje vynikající reputaci AFS.

Cena programu je konečná a zahrnuje: komplexní zdravotní pojištění, dopravu, podklady pro vyřízení všech formalit včetně víza, zajištění školy, průběžnou podporu včetně pohotovostní linky 24/7, ubytování, stravování. Kromě kapesného nečekejte žádné skryté poplatky. A navíc v ceně jsou zahrnuta i přípravná a další soustředění, nadstandardně ve většině zemí AFS hradí učební pomůcky a každodenní dopravu do školy.

AFS studenti se stávají členy hostitelské komunity.

Společné soužití v hostitelské rodině, konstantní spolupráce a podpora ze strany dobrovolníků a zaměstnanců kanceláří ti pomohou sžít se novou komunitou ve škole a v místě bydliště, a tím se hladce integrovat do nového domova.

Kromě minimálně jednoho nového jazyka si všichni studenti odnáší z programu to nejcennější – zkušenost a přátelství, vztahy na celý život. AFS programy nabízí jedinečnou možnost –  dechberoucí poznání, že svět je jeden, že i oni do něj patří, stávají se tak součástí celosvětové komunity.

To vše ve zkratce AFS nabízí: mezikulturní učení, kdy dialog mezi lidmi je základem porozumění.

Po návratu z programu však nic nekončí, mnozí z absolventů se následně zapojí do dobrovolnické činnosti v rámci AFS. Podporují nové studenty, rodiny, či se angažují v PR, fundraisngu apod. Zůstávají v mezinárodní komunitě a prohlubují své znalosti a získávají nové dovednosti nezbytné pro budoucí profesionální život.

AFS nabízí rozmanité možnosti programu/zapojení:

  • studium na střední škole
  • intenzivní jazykový program (letní, zimní)
  • specializované tematicky zaměřené programy
  • dobrovolnické programy
  • evropská dobrovolná služba

Studijní programy a COVID-19

V současné době je na programech mnohem intenzivnější doba strávená s hostitelskou rodinou. Je třeba se připravit na možná dočasná a nárazová omezení nařízená vládou hostitelské země v průběhu programu. Na výzvy covidové reality (např. omezení vycházení a setkávání, lockdowny či online výuka) připravujeme jak hostitelské rodiny, tak studenty na předodjezdovém soustředění. AFS v České republice navíc před odjezdem předává studentům všechny nezbytné informace ohledně situace v hostitelské zemi, které pravidelně sdílejí AFS kanceláře na místě. Díky této přípravě a aktuálním informacím z hostitelské země se studenti dokáží na covidovou realitu připravit a z programu získat maximum.

Důležitá je flexibilita vyjíždějících studentů, hostitelských rodin i AFS. Měnící se nařízení napříč světem vyžadují flexibilitu a připravenost přizpůsobovat se změnám během a v průběhu příprav na odjezd, při odjezdu i v průběhu programu.