O projektu

Projekt Operační program Praha – pól růstu ČR
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti s AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

Klíčové aktivity projektu:

Vzdělávání učitelů v oblasti práce s žáky s OMJ o celkové délce 40 hodin během dvou let (dva kurzy DVPP, zahraniční stáže, e-learning, jednodenní konference, mentoring).

Přímá podpora žáků s OMJ prostřednictvím starších kamarádů (průvodců/kontaktních osob z řad AFS) a doplňkových kurzů českého jazyka.

V rámci klíčových aktivit čerpáme z dlouhodobé zkušenosti s realizací mezinárodních vzdělávacích programů a ze zkušeností celosvětové sítě AFS.

Trvání projektu: 1.9.2017 – 31.7.2019

Komu je projekt určen: pedagogům SŠ a ZŠ, kteří pracují s žáky s OMJ s aktivní znalostí anglického jazyka. AFS chce primárně podpořit hostitelské školy, které aktuálně spolupracují na hostitelském programu AFS nebo školy jinak do programů AFS zapojené.

Všechny uvedené vzdělávací aktivity jsou účastníkům hrazeny z projektu Operační program Praha – pól růstu ČR. V projektu počítáme s finanční kompenzací školám za suplování po dobu nepřítomnosti pedagoga ve výuce v souvislosti s účastí na výše zmíněných vzdělávacích aktivitách. Účastníci kurzu se zavazují k absolvování celého vzdělávacího cyklu o celkové délce 40 hodin v průběhu dvou let a k síření nabytých znalostí v rámci své školy. Jejich úvazek na škole na území Hlavního města Prahy musí být vyšší než 0,5.

Připravujeme

  • konference (Vzdělání pro život 3)
  • kurz DVPP 1 (Jak zapojit cizince do výuky)
  • kurz DVPP 2 (Komunikovat a domluvit se)
  • zahraniční stáže
  • e-learning

Kontakt

Michaela Löfflerová
koordinátorka projektu ESF
[email protected]
tel. 601 163 334
 
Kristýna Polášková
koordinátorka spolupráce se školami
[email protected]
tel. 724 057 344