Program byl velmi bohatý a pestrý. Účastník si vyslechl přednášky na dané téma podané experty zpravující o posledních trendech v oblasti interkulturní výchovy, celoškolního přístupu ke vzdělávání a rozvoji interkulturní kompetence. Druhou složku programu tvořily semináře s následnou diskuzí o projektech, které byly uskutečněny. Velmi přínosnou složkou programu byla i složka poznávací: především návštěva Muzea evropské historie, kde všechny účastníky nadchl entuziastický průvode znalý problematiky.

Fórum mělo pro mne osobně velký přínos hned v několika oblastech. Za prvé to bylo získání velmi aktuálních informací o dané problematice, které využiji v práci vysokoškolského i středoškolského pedagoga. Dalším přínosem bylo setkání s milými a nadšenými lidmi z 23 účastnických zemí, s nimiž bylo možno sdílet zkušenosti a získat podněty k další práci. Třetím významným přínosem byla možnost seznámit se s prostředím, kde se fórum konalo.

Danou akci hodnotím jako velmi přínosnou. Rozhodně předčila mé očekávání.

 

Účastník: PhDr. Bohuslav Dvořák, Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

Název akce: IX Forum on Intercultural Learning and Exchange & Final conference E+project ICL for Pupils and Teachers

Místo a datum konání: Brusel 24.-26.10.2018