26. – 28. 9. 2018 | Budapešť, Maďarsko

Globální kompetence: naše budoucnost, naše zodpovědnost.

Ve dnech 26. – 28. 9. 2018 jsem měl možnost na pozvání české pobočky AFS navštívit celosvětovou konferenci této organizace zabývající se mezikulturním vzděláváním. Během slavnostního zahájení konferenčního programu mě zaujalo zastoupení účastníků prakticky ze všech míst naší planety – od Japonců, Indonézanů, Indů, Evropanů (včetně nás Čechů a Slováků), zástupců afrického kontinentu, Jižní a Severní Ameriky se značným zastoupením a vlivem delegátů USA.

Byl jsem překvapen a příjemně potěšen lidskou atmosférou během bohatého programu konference. Delegáti se vždy mile vzájemně představili, zajímali se o profesní zapojení kolegy, o jeho problémy a zkušenosti. Tato atmosféra panovala nejenom při neformálních networkingových setkáních, ale i během oficiálních konferenčních bodů, jako je slavnostní zahájení, činnosti jednotlivých odborných sekcí apod.

Dle mého názoru jednotlivé body programu i diskuse měly za cíl pochopení a uplatnění globálních kompetencí v dnešním vzdělávacím systému. Vedle toho všichni zúčastnění navázali řadu kontaktů, které lze využít při obohacení institucí o zahraniční zkušenost.

Naše škola má hlavně zkušenosti s hostitelskými programy AFS, v rámci kterých u nás studují dle individuálního plánu zahraniční studenti. Účast na konferenci mě obohatila o další možnosti programu AFS a upřesnila můj pohled na tyto mezikulturní programy. Na přijímané studenty nyní budu pohlížet s daleko větší vážností a respektem.

Účast na konferenci hodnotím velmi přínosně. Měl jsem možnost se podrobně seznámit
s činností AFS v mezinárodním kontextu, sdílet zkušenosti z různých zemí, získat nové přátele. Organizace akce byla na vysoké profesionální úrovni. Velmi pozitivně hodnotím i účast zástupců AFS z ČR. Obohacením pro mě byla témata diskutovaná na konferenci, např.:

  • nezbytnost globálních kompetencí a dovedností v 21. století nutných k řešení nejnaléhavějších problémů na světě
  • řešení současných mezinárodních konfliktů

Přeji partnerské organizaci AFS stále více aktivních žáků i učitelů, osvícených škol, které budou na programech spolupracovat.

RNDr. František Kosina

ředitel školy

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8