Jak zapojit zahraničního studenta do výuky a kolektivu třídy? Jak zahraničního studenta testovat a hodnotit? Jaké jsou kritické fáze adaptačního procesu v jiné kultuře? Jak zajistit legislativní a technickoorganizační stránku působení cizince ve škole? Tyto a další otázky jsme zodpovídali během prvního akreditovaného kurzu školního roku 2018/19. Celkem 31 pedagogů a ředitelů z 18 škol absolvovalo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků o délce 4 hodin, a to pod taktovkou AFS a díky projektu Pohled odjinud.

Kurzy jsme realizovali dva v Praze a jeden v Brně, a to již koncem srpna a během první poloviny září. Našim cílem je nastavit efektivní spolupráci se školami, které přijímají zahraniční studenty AFS a inspirovat ty školy, které o přijímání zahraničních studentů uvažují, případně žáky s odlišným mateřským jazykem vyučují. Vedle teoretických znalostí, které si účastníci kurzu odnesou, klademe důraz na příklady dobré praxe a pracujeme se vzorovými materiály, které se ve školách osvědčily. Na základě naší zkušenosti víme, že prostředí každé školy je odlišné, stejně jako je jedinečný každý ze studentů. I proto nabízíme širokou škálu variant, jak vytvářet vzdělávací plány, jakým způsobem přistupovat k testování i hodnocení studentů tak, aby byly brány v potaz individuální vzdělávací potřeby studenta a zároveň možnosti konkrétní školy.

Těší nás narůstající zájem pedagogů i různorodost škol i jejich rozmístění. Vedle pražských a brněnských pedagogů se kurzu účastnili i učitelé z Břeclavi, Holic, Litoměřic, Olomouce, Pardubic, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Ústí nad Labem nebo Žatce. Kromě pedagogů gymnázií kurz navštívili i učitelé obchodní akademie, střední zemědělské školy, školy reklamní a umělecké tvorby, církevních a jazykových škol nebo základní školy.

Na závěr zpětná vazba jedné z účastnic: „Kurz byl velmi přínosný a správně načasovaný právě pro naši školu, protože se studentem ze zahraničí začínáme pracovat od 3. 9. 2018. Hned jsem poznatky využila, se studentkou jsem se osobně sešla, stanovila mentora, upravila doučování z českého jazyka, předala materiály ostatním vyučujícím. To, co jiným připadá nemožné, ukazujete, že to v praxi skutečně jde! Děkuji a těším se na další spolupráci.“ A my se těšíme na společný školní rok.

Kristýna Polášková, koordinátorka spolupráce se školami

Share this: