Jak probíhá komunikace na úrovni osobních zón? Jak porozumět projevům chování v kontextu? Které jsou základní modely kultury a co představují? Co má společného vnímání vlastní identity se stereotypy a předsudky? Jak vznikají konflikty a mylné domněnky a jak můžeme předcházet předčasným soudům?

Během druhého akreditovaného kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se zaměřili přesně na tyto otázky. A to společně s celkem 14 pedagogy a řediteli středních i základních škol z Prahy, Říčan i Karlových Varů během dvou kurzů, které se v listopadu a v prosinci konaly v Praze. Kurzy o délce 6 hodin jsme realizovali díky podpoře programu OPPPR v rámci komplexního vzdělávacího modulu Pohled odjinud. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům hlubší vhled do teorií mezikulturního učení interaktivní formou a propojit teoretické znalosti s praktickými aktivitami i modelovými situacemi.  Ty odrážejí nejen komunikaci s příslušníkem odlišné kultury, národnosti, jazykové skupiny nebo náboženského vyznání. Na odlišnosti mezi lidmi narážíme v každodenních situacích i v rámci naší vlastní kultury. Právě komunikace, ať už verbální nebo neverbální, představuje prostředek, jak se k druhému můžeme přiblížit nebo se vzájemně vzdálit.

Neméně důležitým cílem kurzů, které pro pedagogy připravujeme, je i možnost sdílení napříč různými typy škol i prostor pro reflexi vlastní práce pedagoga. Najít si čas, zastavit se, zamyslet se, sdílet, inspirovat a nechat se inspirovat. Věříme, že proces vzdělávání je celoživotní cesta a těší nás, že stále více pedagogů vystupuje ze své komfortní zóny a vydává se na dobrodružnou cestu objevování sebe sama. Další příležitost bude 8. března 2019 na již 4. ročníku konference Vzdělání pro život, určené právě pedagogům. Pro více podrobností sledujte web https://www.afs.cz/pohled-odjinud/vzdelani-pro-zivot-2019/.

Kristýna Polášková, koordinátorka spolupráce se školami

Share this: