Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s žáky s OMJ“

V AFS Mezikulturní programy o.p.s. jsme využili dlouhodobé zkušenosti s realizací mezinárodních vzdělávacích programů a zkušeností celosvětové sítě AFS k novému projektu pro pedagogy, kteří se chtějí dozvědět více o mezikulturním vzdělávání a zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky. Projekt Pohled odjinud jsme realizovali mezi roky 2017 a 2019.

Výstupy projektu: 40 hodin uceleného vzdělávacího programu, 20 pedagogů z 8 škol zapojených do všech 5 klíčových aktivit (2 kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, konference, zahraniční stáž, e-learning). 2 roky trvání a celkem více než 80 účastníků z řad pedagogů a ředitelů škol, kteří se některé z klíčových aktivit účastnili.

E-learning

 • Komplexní vzdělávací program v rozsahu 8 hodin
 • Propojení teorie s praxí
 • Reflexe vlastní zkušenosti
 • Vzdělávání z pohledu interkulturní psychologie
 • Přístupové údaje na vyžádání

Konference Vzdělání pro život

Jak zapojit cizince do výuky

 • Akreditovaný kurz MŠMT v délce 4 hodin
 • Zapojení do výuky a života školy
 • Seznámení s adaptačním procesem
 • Možnosti testování a hodnocení
 • Článek o kurzu
 • Aktuální termíny na vyžádání

Komunikovat a domluvit se

 • Akreditovaný kurz MŠMT v délce 6 hodin
 • Komunikace na úrovni osobních zón
 • Základní modely kultury
 • Stereotypy a předsudky v kontextu vlastní identity
 • Vznik konfliktů a mylných domněnek
 • Článek o kurzu
 • Aktuální termíny na vyžádání

Zahraniční stáž

 • Stáž ve škole, Finsko –  článek
 • Konference „Spectrum of Education“ Turecko – článek
 • AFS Globální konference, Maďarsko – článek 
 • Letní dobrovolnický summit Norsko –  článek
 • Forum Mezikulturní vzdělávání a výměny, Belgie – článek

Zpětné vazby účastníků

„Moc děkuji za příležitost zapojit se do projektu Pohled odjinud, moc moc mi to při práci se zahraničními studenty a s pedagogy pomohlo. Děláte to skutečně dobře!“  Vyučující na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o.

„Chtěl bych Vám poděkovat za skvělou konferenci, pečlivě připravenou a perfektně organizačně zvládnutou. Dostávám spoustu nabídek různých školení a seminářů, které mnohdy nemají valnou úroveň, a proto na takové ani nejezdím. Jsem moc rád, že jsem se rozhodl pro Vaši akci, která mě příjemně potěšila právě svou vysokou úrovní. Velmi se těším na další setkávání a rád se zúčastním dalších podobných konferencí.“  Vyučující na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník, p.o.

„Uvědomila a prohloubila jsem si i po teoretické stránce spoustu termínů a situací, které mě v běžném životě i pedagogické praxi v multikulturním prostředí obklopují.“ Anonymní hodnocení účastníků e-learningu

 „Velmi mě zaujala oblast předčasných soudů, bohužel jsem se přistihla, že je ve svém osobním i profesním životě dělám, potřebuji více nastudovat a učit se s tím pracovat.“ Anonymní hodnocení účastníků e-learningu

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

AFS_medailonky_kristyna_polaskova_3ku2

Kristýna Polášková

Koordinátorka spolupráce se školami
M: 724 057 344
T: 222 317 138
E: [email protected]

Michaela-Lofflerova-medailonek

Michaela Löfflerová

Koordinátorka projektu ESF
M:  222 317 138
T: 222 317 138
E: [email protected]

Program vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s žáky s OMJ v Praze

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000297