Během karantény se všechno na chvíli zastavilo a postupně přesunulo do online prostoru. Stejný scénář proběhl i v případě Klubu odborných školitelů (KOŠ), který zajišťuje školení pro dobrovolníky AFS. V reakci na situaci jsme přišli s konceptem online školení složeného ze dvou video hovorů a samostatné nebo skupinové práce. Úvodní hovor nesoucí se v duchu představování se skládal z vzájemného představování se účastníků, tak i samotného tématu. Zároveň školitel zadal samostatnou práce, která měla mít podobu studijních materiálů, shlédnutí videa, vypracování case study, nebo zamyšlení se nad tématem. To dávalo účastníkům možnost seznámit se s tématem ve vlastním pracovním tempu na základě svých předchozích znalostí. Druhý hovor přišel vždy o pár dní později. Tam se již šlo do tématu hlouběji, probíhaly diskuze, praktická aplikace znalostí nebo prezentace vypracovaných úkolů.

Témata školení byla velmi různorodá, zaměřili jsme se na témata z psychologie, komunikace, managementu, marketingu, ale i otázky AFS blízké jako například hledání hostitelských rodin. Podívali jsme se například na osobnostní typy a jejich roli ve skupině, zabývali se duševním zdravím, nebo brandem AFS. Celkově jsme vyškolili více než 40 našich dobrovolníků.

Online podoba školení se osvědčila, ale jak účastníci píší, nenahradí osobní kontakt. Rozhodně jsme ale objevili novou formu vzdělávání dobrovolníků, kterou můžeme v budoucnu na školení některých témat využít.

– napsala Eva B., dlouhodobá členka Klubu odborných školitelů

Výběr zpětných vazeb od účastníků:

Vím, že osobní kontakt je nenahraditelný, ale tato forma školení mi vyhovuje. Lze jich tak absolvovat víc, nebo vlastně všechny nabízené, protože šetří čas strávený na cestě na školení.

Úplně chápu, že on-line je toto téma těžko sdělitelné a stejně to bylo dobré, díky.

Školení mi rozšířilo obzory a nakoplo mě k tomu se konečně aktivně do chodu AFS zapojit :-).


Dobrovolnictví jako cesta ke změně

Zaujala tě myšlenka dobrovolnictví? Chceš potkávat nové lidi z všech koutů světa a přitom získávat nové zkušenosti a dovednosti, které jsou potřebné v dnešním globálním světě? Staň se součástí mezinárodní skupiny aktivních lidí, kteří pomáhají, aby se mezikulturní porozumění ve společnosti stalo realitou. Pokud se i ty chceš stát součástí AFS:

Vyplň nezávazný přihlašovací formulář

Zjisti si více informací