Klub Odborných Školitelů (zkráceně „KOŠ“) je skupina dobrovolníků v rámci AFS Mezikulturní programy, o.p.s., která poskytuje vzdělávací příležitosti uvnitř i vně AFS skrze metody neformálního vzdělávání s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné k naplnění mise AFS.

Nabídka školení pro dobrovolníky AFS

Školení plánujeme a organizujeme v průběhu školního roku, některá často, některá občas. Máš-li zájem se účastnit školení, které není naplánované v kalendáři, například ve své DOS, ozvi se nám.

H1: Školení pro kontaktní osoby

Chcete  se stát kontaktní  osobou zahraničnímu studentovi či studentce v dalším školním roce?   Právě pro vás je určené nově přepracované školení H1. Na školení se dozvíte více o práci kontaktní osoby, ale i mezinárodním konceptu Learning Journey, díky kterému se práce kontaktní osoby zjednoduší a zefektivní.

Co z vás bude po absolvování školení?

Dobrovolník, který pomáhá zahraničnímu studentovi nebo hostitelské rodině lépe se orientovat v našem prostředí a poznávat českou kulturu. Zároveň podporuje hladké a bezproblémové soužití zahraničního studenta a jeho české hostitelské rodiny. Pomáhá překonávat mezikulturní rozdíly, koriguje vzájemná očekávání a snaží se posilovat vzájemné pochopení. Přispívá tak k tomu, aby byl pro studenta pobyt u nás i hoštění pro rodinu v dobrém smyslu nezapomenutelným a obohacujícím zážitkem. Dobrovolník bude umět používat metodiku Learning Journey při své práci kontaktní osoby.

H2: Interview a komunikace s hostitelskými rodinami

Hostitelská rodina bude mít jinou motivaci proč hostit studenta AFS, než by bylo vhodné. Před příjezdem AFS studenta, tě rodina zavalí otázkami, na které je složité odpovědět. Víš, jak v těchto případech zareaguješ?

Tyto situace se doopravdy stávají a mohou se stát stejně tak i tobě. A proto je důležité nepodcenit přípravu! Školení H2 tě naučí, jak správně vést interview v hostitelské rodině (hosting) i u studentů, kteří vycestují do zahraničí (sending). Zároveň ti ukážeme průběh interview a ze školení si odneseš spoustu potřebného materiálu i formulář, které ti ulehčí práci.

Díky školení si zachováš chladnou hlavu i v náročných situacích, naučíš se jak správně připravit schůzku a především co a jak na ni říkat, takže se neváhej přihlašovat!

H3: Soustřední pro hoštěné studenty

Každý rok hostí AFS několik desítek zahraničních studentů. Ti všichni k nám přijedou zvědaví, co je čeká. Chcete být těmi, kteří jim pomohou připravit se na to, s čím se tu mohou setkat? Chcete pro ně organizovat a potkávat je v průběhu roku na soustředěních? Pak se přihlaste na školení „Soustředění pro hoštěné studenty“.

Na něm vás seznámíme s různými soustředěními, která hoštěného studenta u nás čekají, jejich obsahem a smyslem. Naučíte se, jak takové soustředění naplánovat a zrealizovat od logistiky po aktivity pro studenty.

Kalendář naplánovaných školení

Přihlašování na školení probíhá přes AFS Workplace.

Cesta školitele

Staň se školitelem

Připoj se k našim školitelům a staň se junior školitelem. Přiřadíme tě k jednomu z našich zkušených školitelů:

  • Společně absolvujete přípravy na workshopy
  • Společně budete školit, junior bude přejímat čím dál více zodpovědnosti v rámci školení
  • Tvůj vedoucí ti bude vysvětlovat, proč jsou ve školeních zařazeny konkrétní aktivity
  • Vyzkoušíš si, zda tě školení baví, a zda chceš na sobě pracovat, abys byl dobrým školitelem

Školitel Junior

Po nejméně třech školeních, kterých se budeš jako školitel účastnit, tě pošleme na mezinárodní školení Training for Trainers. Zde si upevníš všechny doposud nabyté kompetence a naučíš se mnoho nového, od práce s kolektivem přes různé školitelské techniky až po správné provedení reflexe a zpětné vazby.

Školitel Senior

Po završení školení Training for Trainers se staneš seniorem školitelem:

  • Budeš pasován na školitele předsedou KOŠe (nech se překvapit)
  • Můžeš zaškolovat začínající školitele
  • Můžeš samostatně školit
  • Můžeš samostatně vytvářet TSO (Training session outline – scénář školení)
  • AFS tě bude vysílat na různá mezinárodní školení, kde budeš zlepšovat svou kompetenci

Další osobní rozvoj

Postupně se budeš rozvíjet a nabírat další zkušenosti a budeš moct školit Mezikulturní vzdělávání pod značkou AFS ve firmách.

KOŠ zároveň několikrát ročně zprostředkovává svým členům unikátní školení, která rozvíjejí různé školitelské kompetence.

Jednou školitel, navždy školitel

Od té doby, co jsem členem KOŠe, mě každá přednáška i knížka nutí se zamýšlet, jak můžu ve svých školeních inspirovat ostatní lidi a posouvat je dál. Když školím, posouvá to jak moje účastníky, tak i mě jako školitele. Díky KOŠi jsem se naučil super věci. A prostředí v KOŠi mě neustále pomáhá v dalším rozvoji.

– Adam Hanka

Podzimní školení

Kontakt

E: [email protected]
WP: [CZE] KOŠ

Management KOŠ

Eva Bochová

předsedkyně

Petra Šebestová

místopředsedkyně