„Škola jako bezpečné místo“ s ohledem na genderové identity a LGBT+ osoby ve školách

Cítíte potřebu se lépe orientovat v tématech souvisejících s genderem a sexualitou a být svým studentům či dětem oporou při budování jejich zdravé identity? Chtěli*y byste zařadit tato témata do školní výuky? Pak Vás rádi přivítáme na dalším ročníku naší konference, kterou letos pořádáme spolu s organizací Prague Pride a jejich novým projektem „Učím o LGBT+“.

Víte, že až 80 % pedagogů*žek považuje LGBT+ identity za módu? Je možné v takové atmosféře budovat bezpečné a respektující školní prostředí? A proč je dobré témata genderu a sexuality otevírat i v jiných předmětech, než je například Občanská výuka? Jaké informace a nástroje schází pedagogům*žkám k tomu, aby k tématu LGBT+ ve škole mohli přistoupit s komfortem a bez předsudků? Jak zajistit, aby se dospívající, kterých se to týká, cítili ve školách bezpečně a dostala se jim podpora, přijetí a pomoc?

Na naší konferenci budete mít možnost setkat se s odborníky*icemi i zástupci*kyněmi LGBT+ komunity, seznámit se s fakty i skutečnými příběhy. Letošní AFS konference Vzdělání pro život proběhne v pátek 15. března 2024 v Praze.

Program

Program a časový harmonogram:
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 10:10 Zahájení a úvod do tématu: Marcela Macháčková (Mezipatra, Queer Geography)
10:10 – 10:30 Coffee break
10:30 – 12:00 Panelová diskuze – Mari Salo, Irena Smetáčková, Nora Jakobová, Agáta Hrdličková
12:00 – 13:00 Oběd a networking
13:00 – 15:00 Seminář/workshop – Jak na genderově citlivý jazyk nebo Učme o LGBT+
15:00 – 15:10 Závěrečné slovo a zakončení

Panelisté

Mari_uprava

Mari Salo

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA NA ŠKOLE KARTANONKOSKI VE FINSKÉM MĚSTĚ VANTAA

Mari vystudovala pedagogiku a pedagogiku v předškolním vzdělávání na University of Helsinki. 20 let vyučovala na základních škole v Helsinkách. V roce 2022 absolvovala na University of Helsinki doplňující studium speciální pedagogiky a nyní pracuje jako speciální pedagožka ve městě Vantaa. Je bývalou spoluzakladatelkou a vedoucí pedagogického oddělení startupu pro předškolní vzdělávání Finland International Education Ltd. Školila učitele v Číně, Saúdské Arábii a Vietnamu. V letech 2019-2021 pracovala pro nakladatelství Otava Publishing Company.

smetackova_konference

Irena Smetáčková

VEDOUCÍ KATEDRY PSYCHOLOGIE NA PEDF UK

Vystudovala psychologii, pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a sociologii na Filozofické fakultě UK, působila jako psycholožka a jako analytička v oblasti pedagogických výzkumů. Od roku 2004 působí na katedře psychologie PedF UK, kterou nyní vede, zároveň je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Zabývá se sociální a pedagogickou psychologií, tématy diverzity a rovnosti ve vzdělávání.

jakobova_konference

Nora Jakobová

Školní psycholožka na Gymnázium Jana Palacha v Praze

Vystudovala psychologii na FF UK, dále pedagogickou a školní psychologii na PedF UK. Absolvovala semestr psychologie na Middlesex University v Londýně. Je systemickou psychoterapeutkou, videotrenérkou interakcí, kariérovou poradkyní a držitelkou certifikátu Mapovaní kompetencí CHQ. Absolvovala další výcviky (arteterapeutický, taneční terapie atd.).

hrdlickova_konference

Agáta Hrdličková

Lektorka, metodička a školitelka V ORGANIZACÍCH Jules a Jim a Gender Studies

Agáta Hrdličková vystudovala Genderová studia na Univerzitě Karlově a dlouhodobě se zabývá LGBTQ+ inkluzivní sexuální výchovou a prevencí homofobie a transfobie na základních a středních školách. Působí jako lektorka, školitelka a metodička v organizacích Jules a Jim, z.ú. a Gender Studies, o.p.s.

Seminář/workshop

Lise (3)

Jak na genderově citlivý jazyk (Vít Kolek)

Seminář představí problematiku genderově senzitivního jazyka a komunikace se zaměřením na školskou praxi. Dále budou diskutovány jednotlivé prostředky genderově vyváženého a inkluzivního jazyka, které budou následně ilustrovány na textech. V rámci semináře bude také prostor pro nacházení vlastních kreativních řešení při formulování genderově inkluzivních textů. Vít Kolek je absolventem německé a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti působí na Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty téže univerzity.

rumpel_konference

Učme o LGBT+ (Aleš Rumpel)

Co mohou udělat vyučující, když chtějí získat pevnou půdu pod nohama v tématech vztahové, genderové a sexuální rozmanitosti? Kde si osvojit znalosti i způsoby, jak o těchto otázkách se studujícími citlivě a bezpečně komunikovat? Aleš Rumpel z organizace Prague Pride představí nástroje, které pro vyučující nabízí Koalice pro rozmanitost ve školách s podporou katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Registrace uzavřena z důvodu naplnění kapacity místa konání. Zájemci o případná uvolněná místa nám napište na [email protected].

Kontakt na nás:

 Jana Papajová

koordinátorka vzdělávání a spolupráce se školami
M: 724 057 344
T: 222 317 138
E: [email protected]
www.afs.cz

Spoluorganizátoři akce: