Díky AFS má vaše škola příležitost přijmout do svých lavic po dobu tří, pěti nebo deseti měsíců zahraničního středoškoláka, který se společně se svou českou třídou účastní každodenní výuky. V přímém kontaktu tak zprostředkovává informace o jiné kultuře, zvyklostech i jazyku země, ze které pochází.