letos na téma:

Xenofobie a odlišnost – tváří v tvář

Odlišnost (etnická, náboženská) jako nebezpečí, výzva nebo příležitost? Jak je to vlastně s xenofobií ve státě uprostřed Evropy? Jsme opravdu národ, který pro znovuobjevování křesťansko – židovské tradice potřebuje alibi v podobě uprchlické vlny proudící do střední Evropy ze států převážně vyznávajících jinou víru? Kde je místo pro jinakost ve státě, kde populisté jsou mnohdy odpůrci migrace? Přijďte si poslechnout příspěvky českých i zahraničních odborníků na slovo vzatých i diskutovat se zástupci škol, kteří zahraniční studenty do svých škol přijímají.

 

Cíl akce

Během dopoledního bloku vytvořit prostor pro komunikování a sdílení názorů s těmi, kdo si možná kladou podobné otázky o absurditě „českého“ uvažování jako Vy. Umožnit setkání pestré mozaiky zástupců, kteří se podílejí na realizaci programů AFS s odbornou veřejností a zahraničními řečníky i účastníky. V rámci odpoledního programu budete moci diskutovat s různými osobnostmi nad jednotlivými otázkami této problematiky v rámci osobního setkání za využití prvků metody Živé knihovny.

Cílová skupina

Pedagogové (ZŠ, SŠ), zástupci vzdělávacích institucí a organizací, studenti, hostitelské rodiny a další zájemci o danou problematiku.

Výstupy z konference

Článek Melissy Liles je k dispozici zde.

Příspěvek Sumera Bahadura Singha je k dispozici zde.

Články Kristýny Poláškové o konferenci a Živé knihovně.

Příspěvek Hamlet, hodinky a ti druzí  od Doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D.

Příspěvek Xenofobie nám nesluší od Mgr. Marka Výborného.

Více informací o projektu Pohled odjinud naleznete zde.

Fotografie z konferenčního dne i Živé knihovny naleznete na Flickru AFS.

Řečníci

Halik

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

  • profesor Univerzity Karlovy
  • prezident České křesťanské Akademie
  • nositel Templetonovy ceny, 2014
Melissa-Lilies

M.A. Melissa Liles

ind.d

Dr. Sumer Bahadur Singh

Martin-Soukup-finalnifotka

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

  • kulturolog
  • kulturní antropolog
  • laureát Ceny Neuron 2017
Vyborny

Mgr. Marek Výborný

  • ředitel Gymnázia Mozartova, Pardubice
  • středoškolský učitel
  • poslanec PS parlamentu ČR

Program

9:30 Registrace
10:00 Zahájení a úvodní slovo
Blok 1 – Příspěvky
Diskuze
13:00 Oběd
Blok 2 – Diskuzní stoly vedené formou živé knihovny
17:00 Závěrečné slovo a zakončení

Kontakt

Michaela-Löfflerová-medailonek

 Michaela Löfflerová

Koordinátorka projektu ESF
M: 601 163 334
T: 222 317 138
E: [email protected]

AFS_medailonky_kristyna_polaskova_3ku2

 Kristýna Polášková

Koordinátorka spolupráce se školami
M: 724 057 344
T: 222 317 138
E: [email protected]

Program vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s žáky s OMJ v Praze

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000297