Proč odlišnost generuje xenofobii? V jakém vztahu je xenofobie a strach z neznámého? Které strašidlo obchází Evropu? Čím to, že snahy o unifikaci nikdy nenesly nic dobrého? A k čemu všemu mohou být užitečné programy mobility?

Třetí ročník mezinárodní konference Vzdělání pro život, který se uskutečnil 9. března v Praze, se zabýval tématem xenofobie a odlišnosti v každodenním kontaktu. Své příspěvky přednesli erudovaní řečníci z řad univerzitních profesorů (Tomáš Halík), vědců (Martin Soukup), konzultantů z oblasti vzdělávání (Melisa Liles) i religionistiky (Sumer Bahadur Singh), nechyběl ani zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ředitel pardubického gymnázia v jedné osobě (Marek Výborný).

Pestré publikum akce čítající celkem 90 účastníků tvořili pedagogové a ředitelé základních a středních škol, zástupci vzdělávacích organizací a institucí, ambasád, nechyběli ani dobrovolníci, hostitelské rodiny a zaměstnanci AFS. Účastníci konference přicestovali z různých koutů České republiky i světa, konkrétně z USA, Indie nebo Turecka.

Z příspěvků i panelové diskuze řečníků konference jednoznačně vyplynulo, že největší současnou výzvu představuje vzestup xenofobie a nacionalismu, a to v celosvětovém měřítku. Úkolem nás všech je naučit se nebát odlišného, a tím i neznámého. Právě školy představují klíčové prostředí pro rozvoj kritického myšlení žáků a studentů ve vztahu ke stereotypům a předsudkům. České školy jsou stále ještě místem, kde se setkávají zástupci různých sociálních skupin. Pluralita v rámci jednoty obohacuje, ne ohrožuje. Vzdělávání představuje formativní proces, jehož cílem má být zejména moudrost a schopnost postavit se vlastnímu strachu. Škola v tomto procesu představuje kultivační prvek, nese stejnou odpovědnost jako rodina a média. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu má být i rozvoj spirituality, chápaného jako kontemplativního přístupu ke světu a reflexe každodenního dění. Průvodcem žáka tímto procesem má být učitel, autentický a uvěřitelný průvodce vstupující se studentem do Sokratovského dialogu.

Právě prostor pro dialog představovala odpolední část konference zaměřená na Živou knihovnu. Autentické příběhy těch, kteří xenofobii a odlišnost zažívají doslova tváří v tvář, nastíníme v dalším článku tohoto vydání Newsletteru.

Share this: