“Atmosféra Safe Space byla jedinečná. Baví mě poslouchat názory a zkušenosti mladých lidí, kteří přemýšlejí o tom, co je pro ně v životě důležité. Fascinuje mě, jak se snaží být ve svém okolí aktivní a přitom ohleduplní sami k sobě. Jsem vděčný za jejich otevřenost.” – Petr Vrchota, speaker letošního Safe Space.

Již druhým rokem jsme se sešli v krásných prostorách Skautského institutu v Praze na akci věnované porozumění, společným i rozdílným hodnotám a respektu. Safe Space pro každého znamená něco jiného a každý své bezpečí hledá v životě jinak, ale na konci dne bychom se měli cítit stejně – v harmonii a pochopení. O to se AFS denně snaží prostřednictvím svých výměnných programů. A k tomu nám letos něco řekli čtyři inspirativní lidé s odlišnými hodnotami, životními příběhy a náhledem na bezpečné prostředí a jeho formy.

Hned časně z rána nás poctili svou návštěvou z Pardubic dvě učitelky, Helena Zitková, učitelka budoucích učitelů angličtiny na místní univerzitě, která s námi sdílela své zkušenosti a názory ohledně vzdělávání dnešní a budoucí generace, a Martina Hezká, učitelka prvního stupně, s kterou jsme zabrouzdali do otázek našeho vnitřního klidu a spokojenosti nejen ve škole, ale i v životě. Nechyběly názory a pohledy dobrovolníků starších i mladších. Krásný start do celé akce!

Po krátké pauze se k nám opět přidal Petr Vrchota, speaker z minulého roku, který nám představil problém dnešní přepracované doby – imposter syndrom. Tento neřád se týká mnoha z nás, ale málokdo ho dokáže rozpoznat a začít s ním pracovat tak, aby ho ovlivnil co nejméně. Petr jakožto učitel na Scio škole nám představil jeho pohled, odborné i osobní rady, jak na impostera a nakonec jsme v kruhu důvěry zahájili konverzaci a sdělili si své dojmy a postřehy.

Po obědové pauze se k nám přidal Kryštof Stupka, advokát a aktivista lidských práv, který nás seznámil s problematikou týkající se LGBTQ+ komunity a za pomoci jednoho z našich dobrovolníků, Aleca Herčíka, jsme se pobavili o současné právní situaci, nesrovnalostech a vlastních zkušenostech z tohoto světa. Také jsme si řekli o důležitosti rovnoprávnosti všech a proč je důležité za ni bojovat. Na konec dne jsme se přesunuli na lekci jógy s Terezou Gregorovou, která nás zrelaxovala a ukončila náš krásný den kapkou pohybu a dechovým cvičením. 

AFS má opravdu velký vliv na lidi, kteří jsou do organizace zapojeni. Ať už se jedná o výměnné studenty, hostitelské rodiny nebo dobrovolníky. AFS je v neustálém kontaktu s rychle se měnícím světem, plným změn a někdy i velkých kulturních rozdílů. Ale to, že je něco jiné, neznamená, že je to špatné. Naopak, je to prostor pro vzdělávání, diskusi a otevřenost. Díky těmto přednáškám a seminářům jsme se zdokonalili v daných tématech, osvojili si některé pojmy a dokážeme lépe porozumět sobě i druhým. Nakonec bych jménem celého týmu chtěla poděkovat nejen speakerům, ale i dobrovolníkům a účastníkům akce, bez vás by to nebyl tak skvěle strávený den. Snad se sejdeme i příští rok!

– Alex Tichá, dobrovolnice za dobrovolnickou skupinu Hradubicko