Co je vlastně Safe Space?

Safe Space je akce, kterou organizujeme od roku 2022. Na této akci se zabýváme tématy, které považujeme za důležité (péče o sebe, nastavování si hranic, aktivní občanství). Na našich workshopech chceme o tématech mluvit otevřeně, citlivě a příjemně. Dotýkají se totiž našeho dobrovolnictva, studujících ale i veřejnosti, zkrátka nás všech. 

Na Safe Space se snažíme vytvářet příjemnou a uvolněnou atmosféru, při které se účastnictvo cítí v přátelském prostředí. Akce Safe space jsou otevřené všem, kteří mají o námi přinášená témata zájem.

Více informací již brzy

Kontakt

Dany Nikšič

AFS koordinátor organizačního rozvoje
M: 731 576 097
E: [email protected]
www.afs.cz