AFS dobrovolníci se účastní školení, která pro ně připravuje Klub odborných školitelů vždy dle aktuální metodiky, kterou si mezi sebou sdílejí všechny kanceláře AFS. Za posledních 12 měsíců prošlo největší proměnou školení pro kontaktní osoby, do kterého byly zapojeny metody Learning journey (vzdělávací cesty). Novou formu školení již prošlo 48 dobrovolníků, kteří začali Learning journey využívat v rámci soustředění a setkávání se studenty i hostitelskými rodinami.

Na celém světě se AFS dlouhodobě profiluje jako organizace, která mladým lidem umožňuje získat schopnosti a znalosti nezbytné k tomu, aby se stali světoobčany – a to je v globálně čím dál více propojeném světě stále důležitější. Podle moderních výzkumů v oblasti vzdělávání je největšího efektu dosaženo tím, že člověk prochází několika různými fázemi – od konkrétní zkušenosti přes reflexi této zkušenosti k formování nových poznatků a abstraktních konceptů až po aplikaci těchto nových poznatků v reálném světě.

AFS má již nyní celou škálu nástrojů, jak pracovat s hoštěnými studenty, aby si ze své zkušenosti odnesli co nejvíce. Na soustředěních s nimi velmi intenzivně pracujeme při různých aktivitách, skupinových diskuzích i hrách odpovídajících fázi programu, ve které se studenti aktuálně nacházejí. Na podobném principu pracují s learning journey kontaktní osoby.

Díky práci dobrovolníků si studenti rozšiřují pohled na své fungování v jiné kultuře, rozvíjí svou schopnost kriticky myslet, spolupracovat a komunikovat s lidmi z jiných kultur, nabourávají své předsudky a získávají otevřenější pohled na svět.

Michaela Löfflerová, koordinátorka organizačního rozvoje

Share this: