Na konci srpna a začátku září v přátelské atmosféře proběhly dva ze seminářů pro pedagogy z nových hostitelských škol. Pozitivní energie učitelů, zájem a nadšení pro AFS hostitelský program provází téměř bezezbytku takové setkání. Doufáme, že nově zapojeným školám a jejich učitelům informace, které jim předáváme, usnadní minimálně počátky hoštění zahraničního studenta.

Další semináře se chystají v průběhu září a my doufáme, že zájem škol poroste.

Děkujeme školám i jednotlivým pedagogům za čas a energii, se kterou obětavě pečují o své zahraniční studenty.