Během srpna a září vykročilo přes 70 studentů a studentek vstříc dobrodružství jejich života, které s sebou přináší nejen samotné zážitky, ale také zkušenosti. A právě na nabyté zkušenosti během programu jsme zaměřili následující řádky.

Pocity ze studijního programu v zahraničí

V první řadě nás zajímalo, jak by studující, kteří jsou nyní po celém světě na programu, popsali svou dosavadní zkušenost jedním slovem. Někteří studenti a studentky se shodli v následujících pojmech: zážitek, parádní, zajímavá, poznávání, dobrodružství, skvělá, dobrá, ale i náročná nebo intenzivní. Jiní popsali svůj program jako cestu, jízdu či horskou dráhu. Pro některé program znamená štěstí, pro jiné chaos. Jeden ze studentů se jednoduše vyjádřil slovy „to není možné“. Chápeme, že požadavek na to, popsat velkou část svého života jedním slovem se zdá jako nadlidský výkon a pro nás je nyní těžko představitelné, co vše se za těmito slovy skrývá.

Pojďme se tedy společně podívat na jejich dobrodružství do větších detailů. Jak vypadaly odpovědi na otázku „Co tě na programu nejvíce překvapilo?“:

 • Jiný úhel pohledu na život.
 • Jak rychle čas utíká.
 • Jak rychle si člověk dokáže zvyknout na nový režim.
 • Jak rychle se může všechno obrátit v dobré.
 • Jak dokáži posouvat své možnosti a dělat každodenně bez problémů věci, které bych doma nedělal.
 • Já sama.
 • Moje vlastní reakce na určité situace, schopnost lidí rychlé adaptace na nové prostředí.
 • Překvapilo mě, jak dobře to zvládám. Čekala jsem, že to pro mě bude mnohem těžší.
 • Rozmanitost mých pocitů, zkušeností a situací.
 • Velmi mě překvapilo, jak rychle se dokážeme adaptovat na nový jazyk a začít se ho učit.
 • Jak psychicky náročné to je.
 • Překvapilo mě, že v Číně je hodně výměnných studentů a studentek, kteří se přijeli naučit jazyk a poznat čínskou kulturu.
 • Jak je švýcarština jiná než němčina.
 • V Itálii chodí doma v botách a pizzu střihají nůžkami.
 • Pohostinnost Mexičanů.
 • Kolik kulturních rozdílu je mezi Českou republikou a Německem.
 • Jak perfektně jsem si sedla s hostitelskou rodinou.
 • Naprosto jiné zvyky v rodině.
 • Obtížnost vyučování a samotného učení v cizím jazyce.

Zkušenosti z Číny AFS

Studující a cizí jazyk

Nás velice mile překvapilo, že mnoho odpovědí se týkalo orientace a adaptace na nové prostředí. Několik komentářů se vztahovalo i na jazykovou vybavenost studentů a studentek. Ta zajímala i nás. Zlepšení v rámci angličtiny u sebe pozoruje na 50 % studujících. U jazyka hostitelské země pak zlepšení vidí na 96 % studujících!

Angličtinu jsem měla plynulou ještě před příjezdem, tudíž nebyl prostor se zlepšovat. Zhruba měsíc a půl jsem se ji také hodně držela. Věděla jsem, že se v angličtině dokážu vyjádřit lépe než ve francouzštině, a tudíž jsem spíše mluvila anglicky. Nyní se snažím používat pouze francouzštinu a určitě vnímám pokroky.

Studijní program přináší mnoho hezkých chvil. Zároveň je to také velice intenzivní zážitek, který ne vždy musí být vnímán pouze růžově a pozitivně. Studentů a studentek jsme se tak zeptali, jestli je během jejich pobytu v zahraničí také něco, zaskočilo. Dvě třetiny uvedly, že se již setkali se situací, která byla úplně mimo jejich očekávání.

„Existuje tu spousta věcí, které jsou nesmírně odlišné, ale v každé skupině blízkých kamarádů si člověk najde ten způsob, který mu vyhovuje.”

Studijní program a přínos pro osobní rozvoj studujících

Naprostá většina studujících také zmínila, že se od příjezdu do hostitelské země o sobě naučila něco nového a vnímá přínos programu pro jejich osobní rozvoj. Závěrem bychom za AFS chtěli poděkovat za všechny zaslané odpovědi a sdílíme s vámi jednu hezkou výpověď od studentky, která se k nám dostala. Věříme, že možné pocity z programu dokáže předat nejlépe.

„Střídají se těžké i krásné chvíle, jeden týden jsem měla co dělat, abych stihla dohnat svou školu v Česku. Mám za sebou svůj první špatný den, ale můžu cestovat, nakupovat, fotografovat, trávit chvíle s rodinou i kamarády a to mi dělá velkou radost. Každou těžkost a překážku vnímám jako nejlepší šanci se zlepšit, a i když to zní jako klišé, je to pravda. Opravdu je lepší čas od času zatnout zuby a snažit se to vyřešit. Protože tohle člověka posouvá dopředu.”


Střední školu v zahraničí

Výměnný studijní program je zážitek, který každému studujícímu přinese zkušenosti a potřebný nadhled pro současný svět. Pokud i vy máte se svém okolí středoškoláka či středoškolačku, které láká myšlenka střední školy za hranicemi České republiky, neváhejte a kontaktujte nás: