V rámci naší spolupráce s dalšími organizacemi, které se věnují mezikulturnímu učení, vyjíždějí zaměstnanci a dobrovolníci AFS na mezinárodní konference do celého světa. V prosinci minulého roku jsem se zúčastnila semináře k uvedení nové knihy The Manual for Developing Intercultural Competencies: Story Circles od Darly K. Deardorff v sídle UNESCO v Paříži.

Darla Deardorff je jednou z předních expertek na mezikulturní vzdělávání a profesorka na Duke University v USA a konzultantka projektů UNESCO zaměřených na nové metody v mezikulturním vzdělávání. V rámci semináře Darla Deardorff představila novou metodologii, na které pracovala společně s UNESCO. Metoda Story Circles umožňuje účastníkům diskutovat své zážitky a názory o různých kulturách. Osobně oceňuji, že metoda je velmi dobře popsaná v knize, kterou UNESCO s Dearlou Deardorff vydává a zároveň, že byla několik let testována v různých částech světa. Z pohledu školitele, který pracuje v mezikulturním prostředí, vím, jak důležité je ověřovat funkčnost nových metod v různých prostředích. 

Zpátky do České republiky jsem si odvezla kontakty na další experty, kteří se semináře zúčastnili. Zároveň plánuji seznámit s metodikou členy českého Klubu odborných školitelů AFS.

Michaela Löfflerová, členka správní rady AFS Mezikulturní programy, o.p.s.