Letní dobrovolnický summit AFS, který se každoročně koná v jedné z evropských zemí, hostilo letos Rakousko. Již tradičně jsme na summit vyslali také jednoho z pedagogů ze škol, se kterými spolupracujeme a které přijímají zahraniční studenty AFS. Tentokrát své zážitky sdílí pan Mgr. Jan Novák z Gymnázia Praha 5, Nad Kavalírkou 1.

„Volunteer Summer Summit ve dnech 14. až 19. 7. 2019 štýrském Grazu jsem chápal jako příležitost pro seznámení se s koncepcí neformálního vzdělávání, setkání na mezinárodní úrovni a možnost k získání kontaktů skrze dobrovolnickou síť AFS k rozvoji spolupráce mezi školami. Ačkoli nejsou tímto výčtem vyčerpány všechny ohledy a to, čeho jsem se stal svědkem, hlavní cíle i osobní očekávání byly naplněny.

V oblasti neformálního vzdělávání, které je ústředním bodem koncepce mezikulturního vzdělávání, jsem se seznámil s teoretickým základem neformálního vzdělávání a didaktickými postupy, pomocí nichž lze úspěšně vést pedagogický proces ve skupinách s účastníky z různých kulturních okruhů. Rozšířil jsem svoje znalosti o různé techniky skupinové práce, ovládání dynamiky skupiny, postupů, jak zapojit všechny členy, diskusních technik a v neposlední řadě také práci s emocemi.“

Mgr. Jan Novák, vyučující na Gymnáziu Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Share this: