Jak vnášet téma globálního občanství do škol? Jak výuka globálního občanství vytváří „imunitu“ proti podlehnutí radikálním ideologiím, které rozdělují společnost? Tyto a další otázky diskutovalo více než 400 účastníků ze 70 států světa na v pořadí již druhé AFS Globální konferenci, která se uskutečnila na počátku října v kanadském Montrealu.

Mezi účastníky konference dominovali kromě zástupců partnerských kanceláří AFS především pedagogové a lektoři, ale i zástupci soukromého a neziskového sektoru. K hlavním řečníkům patřil Milton J. Bennett, tvůrce vývojového modelu mezikulturní citlivosti (DMIS). Benettova teorie vysvětluje rozdílné reakce lidí čelících kulturním rozdílům. Bennett vypozoroval, že jednotlivci zacházejí s kulturními rozdíly určitým předvídatelným způsobem, který můžeme rozdělit do šesti stádií vývoje. Každé z těchto stádií staví na zkušenostech z toho předchozího (odmítání, obrana, minimalizace, přijetí, adaptace, integrace). Vývojový model mezikulturní citlivosti nám může pomoci lépe pochopit, co se máme naučit a jaké kroky podniknout na cestě k rozvíjení mezikulturních kompetencí, které nám umožní úspěšně spolupracovat a žít v multikulturním světě.

Českou republiku na konferenci prezentovala Michaela Löfflerová, členka správní rady AFS Mezikulturní programy, o.p.s., a to konkrétně prostřednictvím projektu Pohled odjinud. Michaela účastníkům z řad pedagogů i koordinátorům spolupráce se školami celého světa představila, jak se v Česku věnujeme dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, jak byl projekt koncipován a z jakých klíčových aktivit dvouletý vzdělávací program sestával. Nevynechala ani postup získávání finančních zdrojů, prezentaci metodiky a výstupů projektu.

Těší nás mezinárodní zájem účastníků o naše know-how. Věříme, že i české školy mohou být světové, pokud se světu samy otevřou.

Kristýna Polášková, koordinátorka vzdělávání a spolupráce se školami