Martina je neobyčejně milá studentka, se kterou jsem měla to potěšení se setkat a vyptat se jí na dobrovolnickou aktivitu v zahraničí. Jakožto Italka studující zde na Karlově univerzitě v rámci Erasmu má čerstvé zkušenosti z první ruky.

O AFS a jeho poslání se Martina dozvěděla, když hledala cestu, jak si splnit sen – vycestovat na rok do Japonska. V internetovém průzkumu se jí zalíbilo právě AFS nejen díky množství nabízených stipendií, ale i díky jeho poslání, kterým je mezikulturní vzdělávání. Rozhodující okamžik byl, když na prezentaci o programech, kam Martina zašla, zaznělo, že díky mezikulturním zkušenostem se z nich stanou „ambassadors of peace“. Sama říká, že to pro ni bylo jako sen, protože jeden jediný člověk může změnit svět. Studium v zahraničí totiž neovlivní pouze vás, ale i lidi ve vašem okolí. A protože nechtěla, aby tento sen skončil návratem z programu v Japonsku, tak se stala dobrovolníkem. Po skončení střední školy Martina nastoupila na univerzitu v Milánu. Rozhodovala se, zdali studovat v zahraničí a poznávat stále nové a nové kultury, avšak z praktických důvodů se rozhodla zůstat v Itálii. Nicméně, bez přemýšlení využila možnosti Erasmu, protože „když jednou začneš, tak už nemůžeš přestat“. Poslání AFS Martině přirostlo natolik k srdci, že si nedokáže představit bytí bez konstantního nabírání nových zkušeností a učení se skrze poznávání cizích kultur. Erasmus je přesně takový program, který umožňuje vysokoškolákům vystoupit ze své komfortní zóny a narušit svoji již zaběhlou rutinu, což je první krok potřebný ke změně. Je to výzva, která člověka posune dál. Díky nárokům italské univerzity na zkoušky a osnovy studia si mohla Martina vybrat pouze ze tří států – Polska, Španělska a Česka. Rozhodnutí bylo jasné. Toto byla možnost poznat Prahu, která se už nemusela naskytnout podruhé. Avšak bylo jí jasné, že v rámci Erasmu, který je studijní program, se jí nedostane takového kulturního poznání, jako na AFS programu, který je zaměřený na vytváření zážitků a zkušeností. Jakožto AFS student na programu bydlíte v rodině, kde jste obklopeni místní kulturou a jazykem. Stejně tak tomu je ve škole, kam chodíte na všechny své hodiny v místním jazyce a kde se poznáváte s lidmi z toho daného státu. Tento rok je především o tom, si ho užít a vytěžit z něj co nejvíce. Na druhé straně studenti na Erasmu jsou ubytovaní na kolejích spolu s mnoha dalšími studenty, z nichž mnoho je též na programu. Vyučování probíhá v angličtině, tudíž šance naučit se jazyk se opět snižují. Navíc místní studenti mají předměty v angličtině jen zřídka, a tak člověk ani moc místních studentů nepozná. Díky těmto rozdílům se tedy dá očekávat, že nedojde k takovému začlenění, jako na AFS programu. Nicméně Erasmus je jedinečná šance, jak poznat větší množství zahraničních studentů a žít s nimi na jednom místě, na což se Martina těšila. Je to také další kontrast mezi Erasmem a jejím programem v Japonsku, kde v rámci své oblastní skupiny nepoznala tolik studentů odjinud než z Japonska. Další věc, se kterou počítala, bylo, že po absolvování jednoho programu, kde si musela zvykat na nové prostředí a řešit nové problémy, bude další podobný program jednodušší díky zkušenostem z toho předchozího.

Podílet se i nadále v AFS jako dobrovolník ji hned nenapadlo, ale nakonec to bylo proč ne. Hlavně to nabízí skvělou první možnost poznat nové lidi a připadat si jako součást společnosti, protože každá sociální aktivita vám dává pocit větší integrace. K tomu začít s dobrovolničením nebylo třeba posílat žádné emaily místní kanceláři či si domlouvat schůzku; na internetu stačilo vyhledat si adresu kanceláře, zazvonit na zvonek a vyběhnout nahoru do kanceláře. Od dobrovolnictví zde si moc neslibovala, protože předpokládala, že její možnosti zapojení budou limitované její neznalostí češtiny. Avšak dostalo se jí příjemného překvapení. Za uplynulý půlrok pomáhala s prezentací AFS v Turnově, kulturního soustředění a závěrečného soustředění pro hoštěné studenty i přípravou žádosti o grant od Evropské unie.

Pomáhat jako dobrovolník Martině dělá radost, a proto plánuje pokračovat v AFS ať ji vítr zavane kam bude chtít. Práce ve skupině lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty a společným úsilím se snaží dosáhnout společného cíle – „mírumilovného světa bez nenávisti“, je pro ni radostí. Martina sama řekla: „It sounds kinda hippie. I want to share my values and volunteering keeps reminding me of them and why I´m doing that. That even a one person can make a difference“.

Volně přeloženo: „Zní to tak trochu „hippie“. Chci sdílet své hodnoty a dobrovolnictví mi je stále připomíná. Také mi připomíná, proč to dělám a že i jedna osoba může měnit svět“.

Magda Houžvičková, dobrovolnice AFS

Share this: