Vzdělávací proces nemusí nutně probíhat ve školních lavicích pouze formální cestou a potvrzuje to i spolupráce AFS se stále větším počtem škol. Jednou z nich je i Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany.

Právě na sedlčanskou školu zavítali dobrovolníci a zástupkyně kanceláře AFS na Den otevřených dveří školy koncem listopadu. Díky osvícenému vedení školy a vstřícnosti pedagogického sboru jsme měli příležitost rodičům i zájemcům o studium představit možnosti, které skýtá studium střední školy v zahraničí. Dobrovolníci a účastníci zahraničního programu v jedné osobě autenticky zprostředkovali svou zkušenost, ze které vyplývá, že strávit školní rok v jiné zemi i rodině obohacuje a učí nejen je, ale i jejich okolí. Obdobně funguje, když se zahraniční student na jeden školní rok stane součástí české třídy a školy.

Den otevřených dveří je pro školy skvělou příležitostí, během které získají zájemci z řad uchazečů o studium i jejich rodičů dostatek informací pro své rozhodnutí kde pokračovat ve studiu. Mají možnost projít si školu, seznámit se s učebními plány, informovat se o přijímacím řízení, ale také slyšet jaké akce daná škola pořádá a jaké je uplatnění absolventů školy na pracovním trhu i v dalším studiu. Právě programy AFS rozvíjejí měkké kompetence, které jsou pro další uplatnění absolventů práce klíčové – schopnost ovládat cizí jazyky, komunikovat, kriticky myslet a zvládat nové a neznámé situace.

Share this: