V sobotu 16.9. v odpoledních hodinách proběhlo v Praze setkání bývalých hostitelských rodin. Jejich studenti odjeli již před dvěma měsíci. Uplynula tak dostatečná doba k tomu, aby si rodiny dokázaly bez emocí zhodnotit uplynulý rok a popovídat o slastech i případných strastech uplynulého školního roku, kdy byl jejich nedílnou součástí i zahraniční student.
Schůzky se zúčastnily celé rodiny včetně dětí z celé České republiky, z většiny DOSů. Měli možnost sdílet mezi sebou i s pracovníky kanceláře svoje pocity i zkušenosti s hoštěním. A bylo více než příjemné slyšet, že naprostá většina z přítomných tuto zkušenost hodnotila kladně. A to i v případě, že hoštění neprobíhalo podle očekávání. Je úžasné, že více jak polovina z nich buď hostí znovu a nebo počítají s tím, že po odpočinku se do hostitelského programu opět zapojí. Společné odpoledne rodiny mohly završit komentovanou prohlídkou vyšehradských Kasemat.

Závěrem rodiny uvítaly, že setkání proběhlo – dostaly příležitost program i pocitově ukončit. Pro další činnost AFS kanceláře i dobrovolníků tato schůzka přinesla podněty pro zlepšení práce a podpory rodin. Jsme přesvědčeni, že bude správné schůzku zopakovat i v následujících letech, opět po ukončení hostitelského období.

Share this: