Český překlad následuje níže.

My 5 months in Gymnázium Petra Bezruče And I, had the time of my life…

„The whole five months I spent in Czech Republic was beyond amazing. Even though this country was not on the top of my list, I’m very glad that I ended up here. Also at the first place I was upset about going to the countryside instead of the capital area, I couldn’t be more grateful for my placement.

I have to admit that the Czech school system made me upset few times. Even though the system was not the best I’ve seen, I enjoyed every day in this Gymnasium. In the end of the day it’s not about the system anymore. It’s not about anything else than the people around you. And let me tell you, in this school everyone, the students, the teachers and everyone between them… amazing. Everyone welcomed me with their open arms, and in no time I was already a part of 5A and a part of this school.

The way to school was something new for me as well. Even though I needed to wake up two hours before the school started every day, I think I will miss traveling by train. And after school choir! Oh damn… I will definitely miss the jamming with friends!
I’m more than happy that this school offered me (and other students) so cool trips! That is something I didn’t expect. The canoeing course in Poland was indescribable. I would go there again and again. And again… Even though I was nervous about going there with a class from which I know only one student, I’m more than glad that I went! Also our 5A class trip to Pálava was stunning. I will never forget the never ending wine gardens or the whole day hiking trip we did.

And in the end I wanted to say something for everyone who is reading this. Get out from your comfort zone. It might sound like a cliché, but it is how you learn. It is how you grow. It is how you gain so much more than you could ever imagine. Go see other cultures, travel alone, get to know people who are not from your age, not from your ethnic group. Do things you would like to say no to. Do things ALONE, spend time with yourself, think about what you like and what you don’t and don’t let anyone’s opinion effect to that, find yourself. Special thanks I would like to tell to missis Jurenkova, who was an amazing English and Czech teacher, tutor and a guide. I really appreciate all the effort you saw to make my stay here best possible. I also need to mention the class 5A. Best class I’ve ever had! Thank you.
Thank you GPB!“

Saana Kääriäinen

 

Přeloženo z anglického originálu:

Celých pět měsíců, které jsem strávila v České republice, bylo neuvěřitelných. I když Česko nebylo na prvním místě mého seznamu preferovaných destinací, jsem šťastná, že jsem skončila právě tady. Ze svého umístění jsem byla v první chvíli rozčarovaná. Přála jsem si bydlet v hlavním městě a ne na venkově, ve výsledku jsem si ale nemohla přát lepší místo.

Musím přiznat, že český školní systém mě několikrát rozčílil. I když systém nebyl ten nejlepší, který jsem zažila, užila jsem si každý den ve své škole. Na konci dne už to není o systému. Není to o ničem jiném než o lidech, kteří vás obklopují. A řeknu vám, v této škole všichni – studenti, učitelé a všichni ostatní… prostě úžasní. Všichni mě přivítali s otevřenou náručí a v tu chvíli jsem už nebyla jen součástí 5. A, ale součástí této školy.
Cesta do školy pro mě také byla něco nového. Přestože jsem každý den musela vstávat dvě hodiny před začátkem vyučování, myslím, že cestování vlakem mi bude chybět. A po škole do sboru! Oh, zatraceně… zpívání s přáteli mi bude pořádně chybět! Jsem nadšená z toho, jaké jsem s ostatními studenty mohla díky škole absolvovat výlety. Něco takového jsem nečekala. Kurz kanoistiky v Polsku byl nepopsatelný. Hned bych si ho zopakovala… Přestože jsem byla zpočátku nervózní, že na kurz jedu se třídou, ze které znám jen jednoho studenta, jsem šťastná, že jsem do toho šla. Také náš výlet třídy 5.A na Pálavu byl ohromný. Nikdy nezapomenu na nekonečné vinice nebo celodenní pěší výlet, který jsme podnikli.
A nakonec bych chtěla něco vzkázat každému, kdo tento článek čte. Vyjděte ze své komfortní zóny. Může to znít jako klišé, ale jen tak se něčemu naučíte. Jen tak se budete vyvíjet. Je to způsob, jak získat mnohem víc, než byste si dokázali představit. Navštivte jiné kultury, cestujte sami, seznamte se s lidmi, kteří nejsou vašimi vrstevníky, nejsou z vaší etnické skupiny. Dělejte věci, které byste chtěli odmítnout. Dělejte věci SAMI, travte čas sami se sebou, přemýšlejte o tom, co máte rádi a co nemáte, a nenechte se v tom nikým ovlivnit, najděte sami sebe. Zvláštní poděkování bych ráda vyslovila paní profesorce Jurenkové, která mi byla úžasnou učitelkou angličtiny a češtiny, školitelkou a průvodkyní. Opravdu oceňuji veškeré její úsilí, které vynaložila, abych se tu cítila co možná nejlépe. Musím také zmínit třídu 5. A. Nejlepší třída, kterou jsem kdy měla!

Děkuji Gymnáziu Petra Bezruče!

Saana Kääriäinen

Share this: