Zahraniční studenti ve Vaší škole: Jak na legislativu? Využití potenciálu studentů ve vyučování. Hlavní témata druhého ročníku odborné debaty pro pedagogy se vedle praktické práce v hodinách se zahraničními studenty s odlišným mateřským jazykem, jiným etnickým i náboženským původem dotýkala také legislativních výzev.

31. března měli zástupci z více než dvaceti škol od Teplic až po Frýdek-Místek možnost diskutovat se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i sdílet příklady dobré praxe ze svých škol. Účastnící debaty tvořili pestrou mozaiku těch, kteří s AFS na výměnných programech spolupracují po dvacet let, ale dostavili se i ti, kteří se do hostitelského programu zapojit teprve plánují.

K tématu se ve svých příspěvcích vyjádřil tehdejší náměstek ministryně školství Stanislav Štech, Jaromír Krejčí z odboru legislativy, zástupkyně Gymnázia Teplice Marcela Řeháková, ředitel Střední průmyslové školy, Obchodní akademie, Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvkové organizace – Martin Tobiáš, ale i absolventka programu Yue Ma z Číny. Zástupkyně 1st International School of Ostrava, Mezinárodní gymnázium, s.r.o. Táňa Micková vyhrála na odborné debatě poukaz na mezinárodní Letní dobrovolnický summit a v létě díky AFS zavítá na Island.

Akci zhodnotil pan ředitel Jiří Vlček z Gymnázia Václava Hraběte Hořovice následovně: „Podle mého názoru byla konference organizačně výborně zajištěna. Vše probíhalo svižně a věcně. Děkuji za možnost účasti.“ Tým AFS děkuje všem, kteří se na akci podíleli a byli její součástí. Již brzy začnou přípravy třetího ročníku.

Share this: