Máme radost, že první polovina roku 2017 byla velice produktivní a plná akcí, kterých se dobrovolníci AFS mohli zúčastnit. Jako každý rok se jednalo o akce vzdělávací, kulturní i odpočinkové. Proběhlo celkem 14 dobrovolnických školení, včetně zbrusu nového školení pro management dobrovolnických skupin. V březnu se strategicky plánovalo a sdílelo na DOSím hnízdě, kam dorazili členové vedení dobrovolnických skupin z celé ČR. V dubnu jsme ošerpovali zahraniční studenty a společně s hostitelskými rodinami jsme si s nimi zatančili na AFS plese (viz foto). Také jsme nově zavedli pravidelná oceňování dobrovolníků. Od letošního roku se bude v lednu vyhlašovat DOSí dobrovolník roku, kterého za jednotlivé regiony zvolí DOSí management. Další pravidelná ocenění, na která budou moci nominovat všichni, budou vyhlášena na dubnovém Výročním shromáždění AFS.  Jsou to ocenění „AFS lajk“, které letos získal projekt Prahaton a „Cena Jaroslavy Moserové“, úplně nejvyšší ocenění v síti AFS, které získal mnohaletý dobrovolník Adam Hanka. Za odměnu Adam v srpnu vyjede na Island na mezinárodní Volunteer Summer Summit. Červen se již nesl v duchu příjemných závěrečných akcí před koncem školního roku, např. grilování, výlety, pikniky a rozlučkové akce pro zahraniční studenty, kteří se již vrací do svých domovů.