Spřátelených AFS škol již máme po celé České republice mnoho. Některé s námi spolupracují i nad rámec hoštění zahraničních studentů. Jednou z těchto škol je i Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích. Gymnázium pravidelně hostí naše zahraniční studenty, podporuje ovšem i další aktivity, které AFS školám nabízí. Od tohoto školního roku je tak škola zapojena do interkulturního projektu SMOK – Síť multikulturních otevřených klubů.

Jak spolupráce vypadá? Jednou až dvakrát měsíčně se po škole scházíme se studenty a věnujeme se tématům spojeným s jinými kulturami, jinakostí a odlišností různými interaktivními metodami. Také si zveme zajímavé zahraniční hosty, aby nám popovídali o svých zemích. Hosty byli například i přímo na škole hoštění zahraniční studenti Sam z Itálie a Catalina z Chile. Sam se následně přidal ke skupině účastníků a zapojuje se i do dalších aktivit tohoto Multikulturního otevřeného klubu. Aktivity tak přispívají k většímu začlenění Sama mezi jeho spolužáky, všichni si zároveň procvičí cizí jazyk, protože aktivity pak probíhají česko-anglicky.

A jakým tématům se věnujeme? Třeba tomu, jak může probíhat soužití odlišných kultur, jaké máme učební styly nebo co přináší dobrovolnictví. Rozmanitými metodami, jako jsou simulační hry, práce ve skupinkách, krátké prezentace či samostatná zamyšlení, se snažíme u studentů podporovat rozvoj měkkých dovedností a interkulturní povědomí. Také nás těší, že tak podporujeme Dobrovolnickou skupinu Plzeňsko, jejíž řady už první účastník SMOK rozšířil!

Projekt SMOK je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. www projektu: http://smok.askcr.cz/

Karolína Kousalová, koordinátorka projektu SMOK za AFS