My a oni! Jsou pro nás hrozbou nebo příležitostí? Co nás dělí a co spojuje? Dokážeme přijmout výzvu k „dobrému soužití“ ve světě, který je nyní globální a diverzifikovaný? Cílem naší panelové diskuze i filmu je poukázat na to, že mladí lidé se s podporou učitelů a díky vnitřní motivaci mohou stát vyslanci zítřka, těmi, kteří mohou svým rodičům a leaderům ukázat bohatství inkluzivní společnosti.

Letošní AFS konference Vzdělání pro život proběhne v pátek 3. března 2023 v prostorách Francouzského institutu na adrese Štěpánská 644, 110 00 Praha.

Program

Program a časový harmonogram:

9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 10:00 Úvodní slovo a příspěvek Zuzany Rendek na téma: Diverzita ve školní třídě jako zdroj interkulturní inteligence
10:00 – 12:00 Panelová diskuse na téma “My všichni aneb Umění žít spolu”
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Dokumentární film: All of Us
14:30 – 15:00 Debata s tvůrcem filmu + výukové materiály k filmu pro učitele
15:00  Oficiální zakončení


Moderátor:

Štěpán Šůstek od roku 2015 působil a působí v několika organizacích věnujících se duševnímu zdraví, např. Národní ústav duševního zdraví, Centrum Anabell nebo Renadi. Sám založil neziskovou organizaci Psychobraní, z.s., se kterou pořádá přednášky s lidmi s duševním onemocněním. Vedle toho moderuje různé akce, od Studentského majálesu přes odborné konference o psychologii, panelové diskuze, společenské večery až po setkání se slavnými osobnostmi nebo prezidentskými kandidáty.

Video záznam z konference

Fotografie z konference

Celé fotoalbum z letošního ročníku naleznete u nás na Flickru: odkaz zde

Vstupné na konferenci lze pořídit pouze do úterý 28. února

Základní vstupné - 200 Kč

Cena vstupenky zahrnuje vstup na dopolední diskuzi, odpolední promítání dokumentu, ranní kávu/čaj a oběd v Café 35mm.

Vstupenky

Dopolední vstupné - 200 Kč

Cena vstupenky zahrnuje vstup na dopolední diskuzi, ranní kávu/čaj a oběd v Café 35mm.

Vstupenky

Odpolední vstupné - 50 Kč

Cena vstupenky zahrnuje pouze vstup na odpolední promítání dokumentu.

Vstupenky

Řečníci

medailonky – konference_elga (5)

Egle Havrdová

Místopředsedkyně organizace SCHOLA EMPIRICA z.s., kde řídí nejen chod celé organizace, ale především řadu velkých národních mezinárodních vzdělávacích projektů se zaměřením především na rozvoj sociálně-emočních dovedností dětí.

Doktorský titul získala v r. 2005 na Katedře veřejné a sociální politiky Univerzity Karlovy v Praze. Ve své doktorské práci se zabývala problematikou sociální intervence a provedla srovnání realizace intervenčních programů na místní úrovni v České republice a Litvě v letech 1994 – 2003. V r. 1998 získala titul MA ze sociologie na Středoevropské univerzitě. Působila na řadě českých i zahraničních univerzit, prezentovala na mnoha zahraničních konferencích (např. na Cambridge University ve Velké Británii či na Johns Hopkins University a Havighurst Center na Miami University v USA). Její výzkumný zájem zahrnuje komparativní politiku prevence kriminality, strategie sociální intervence na místní úrovni, implementaci a hodnocení vzdělávacích programů.

afs_petr_kostrohryz

Petr Kostohryz

Stál u zrodu AFS v České republice na začátku 90. let a byl i členem prvního představenstva organizace. Vyrostl v Teplicích, vystudoval FF UK v Praze a od roku 2000 se věnuje humanitární a rozvojové pomoci. Pracoval ve více než desítce krizových oblastí pro OSN, organizaci Člověk v tísni, či největší norskou humanitární organizaci NRC, zejména v zemích bývalého Sovětského svazu, v Jižní Asii, východní Africe či na Blízkém Východě. Od roku 2021 žije v jordánském Ammánu, kde působí jako poradce dánského ministerstva zahraničních věcí pro humanitární a rozvojové projekty v Iráku a Jordánsku. Je zakladatelem obecně prospěšné společnosti AFS Mezikulturní programy a od roku 2019 též opět předsedou správní rady o.p.s. Je též členem správní rady organizace Člověk v tísni.

medailonky – pierre

Pierre Pirard

Jako absolvent práv a managementu na Solvay Business School působil Pierre více než 25 let v soukromém sektoru a zastával manažerské pozice v malých i velkých společnostech (včetně Procter & Gamble, Stanley Tools a Reckittbenckiser).

V roce 2009 se rozhodl pro radikální změnu kariéry a stal se středoškolským učitelem na školách s nízkým socioekonomickým statusem v Molenbeeku. V roce 2011 se o tuto zkušenost podělil v knize s příznačným názvem: „You are not shitty students“. Během let své učitelské praxe se setkal s mnoha lidmi, kteří sdíleli jeho vizi spravedlivějšího studijního úspěchu.

V návaznosti na svou vizi se Pierre vydal novou cestou a v roce 2013 spolu s dalšími sociálními podnikateli založil Teach for Belgium jako součást sítě Teach For All. Kromě těchto aktivit v Belgii se Pierre podílí na rozvojových projektech v Senegalu, ve vesnici Palmarin. V této vesnici žijí křesťané a muslimové v naprosté harmonii s až znepokojivou lehkostí, daleko od identitárního napětí, s nímž se setkáváme v našich zemích. Tato nová realita se stala výchozím bodem pátrání, které Pierra zavedlo napříč různými kontinenty při hledání inspirativních příběhů občanů, kteří se rozhodli jít vstříc druhým a kteří mohou být zdrojem inspirace pro nás všechny. Výsledkem je dokumentární film All of Us.

medailonky – konference_rendek

Zuzana Rendek

Doktorandka na FHS UK, studuje obor obecné antropologie, věnuje se výzkumu druhé generace muslimů v Česku. V minulosti pracovala v AFS Mezikulturní programy o.p.s. jako koordinátorka výměnného programu do zahraničí. Spolupracovala na projektu Zapojme všechny (NIDV) a v současnosti pracuje v Národním pedagogickém institutu jako analytička v programech PROP.

Kontakt

jana_papajova_nova

 Jana Papajová

Koordinátorka vzdělávání a spolupráce se školami
M: 724 057 344
T: 222 317 138
E: [email protected]
www.afs.cz