Učíte na střední nebo základní škole?
Jste ředitelkou/ředitelem školy?
Pracujete pro vzdělávací organizaci nebo instituci?

Právě Vám je určen již sedmý ročník konference AFS Vzdělání pro život, která proběhne v pátek 4. 3. 2022 v kongresových prostorách Masarykovy koleje v Praze.

Již před pandemií Covid-19 šetření poukazovala na to, že nemalá část žáků a pedagogů se ve škole necítí dobře. Tento fakt ještě prohloubily události poslednich dvou let a “Wellbeing” ve vzdělávání se stává palčivým tématem.  Aktuální psychická nepohoda žáků, úzkosti a deprese se negativně promítají do školních výsledků i celkové spokojenosti se svým životem. Také pedagogové jsou mnohem více psychicky zatíženi a může to vést k jejich rychlému vyhoření.

Co tedy říkají statistiky? Je péče o wellbeing ve vzdělávání něco navíc nebo ze z něj stává nezbytnost? Mají se kam studenti a pedagogové obrátit pro podporu a pomoc? Jak to udělat, aby všem ve škole bylo dobře? Je nějaké systémové řešení? A jaká funkční řešení mají jednotlivé školy?

Těmito a dalšími otázkami se budou zabývat letošní panelisté z řad výchovných a kariérních poradců, psychologů i zástupců ze škol. Součástí konference bude panelová diskuze na téma Wellbeing ve vzdělávání, v odpolední části zájemcům nabídneme workshop pro pedagogy na téma Mindfulness a prezentaci a volnou diskuzi na téma Dlouhodobé mobility žáků v rámci programů Erasmus+.

Program

Předběžný program a časový harmonogram:

9:00 Registrace
9:30 Zahájení a úvodní slovo
9:40 – 11:40 Příspěvky a panelová diskuze (Veronika Pavlas Martanová z PPP pro Prahu 6, Miroslav Vosmik z VISK, Dana Pražáková z ČŠI, Zdeňka Vašíčková ze ZŠ Komenského, Karlovy Vary a Patricie Vanická z ČSU)
11:40 – 12:30 Oběd
12:30 – 14:30 Workshop: Mindfulness – Být TADY a TEĎ s Marcelou Roflíkovou z Českého Mindfulness Institutu
12:30 – 13:30 Prezentace a debata: Zapojení škol do projektů Erasmus+ (Mobility osob) s Janou Papajovou z AFS Mezikulturní programy o.p.s.
13:30 – 14:30 Přednáška: Dobré nitro s Michaelou Kríkovou z Loono z.s.
14.30 Závěrečné slovo a zakončení

Moderátor:

Martin Plášek – 2. místopředseda České středoškolské unie

Osmnáctiletý student třetího ročníku brněnského Gymnázia na Slovanském náměstí, oboru s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce. Většinu svého volného času věnuje práci pro Českou středoškolskou unii, z. s., kde v současné době zastává pozici druhého místopředsedy. Studentskou Unii zastupuje také jako mezinárodní vyslanec v Organizačním byru evropských studentských unií sdružující studentské organizace z celé Evropy. Je také zapojen do řady studentských projektů jako například Otevřená věda, Pražský studentský summit či DofE, a čerstvě také členem předsednictva evropské klimatické organizace Generation Climate Europe. Zajímá se o lidská a mezinárodní práva, a proto by se v budoucnosti rád věnoval studiu těchto oborů i na vysoké škole.

Video záznam z konference

Fotografie z konference

Celé fotoalbum z letošního ročníku naleznete u nás na Flickru: odkaz zde

Zpětná vazba účastníků

Řečníci & Lektoři

vosmik_konfe_2022

Miroslav Vosmik

Učitel, výchovný a kariérový poradce, metodik dalšího vzdělávání Vzdělávacího institutu pro středočeský kraj, lektor, rodinný terapeut, autor metodických publikací. Pro pedagogickou praxi jsem se asi narodil. Profese si mě vybrala a já jí zachovávám věrnost.

pavlas_konfe_2022

Veronika Pavlas Martanová

Psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka. Absolventka oboru český jazyk a dějepis na UJEP Ústí nad Labem a oboru psychologie se speciální pedagogikou na Pedf UK v Praze, kde později získala doktorát z psychologie. Absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii a postupem let i výcvik v supervizi. Pracuje v Pedagogicko – psychologické poradně pro Prahu 6 a vyučuje české i zahraniční studenty na katedře psychologie Pedf UK. Věnuje se problematice dětské psychoterapie a poradenství, pracuje s dětmi s problémovým chováním. Má četné zkušenosti s lektorováním dospělých a vedením týmů. Pracuje interaktivně a využívá principů zážitkové pedagogiky. Ráda propojuje nejnovější poznatky z výzkumů s praktickým životem.

V posledních letech se věnuje supervizi ve školství a prevenci vyhoření u učitelů. Ve volném čase běhá, cvičí jógu, čte a cestuje s rodinou. Má ráda lidi.

Spoluautorka knih: Učitelské vyhoření: Proč vzniká a jak se proti němu bránit. (Portál, 2020) a Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností. Když spolu vyučující mluví o práci… (nakladatelství Pedf UK, 2021). Autorka populárního blogu: www.programnaochranusvedku.cz

vasickova_konference

Zdeňka Vašíčková

Ředitelka školy, učitelka, metodik prevence a psychoterapeutka. Pedagogické profesi se věnuje 30 let s praxí na SŠ, gymnáziu a ZŠ.

Absolvovala pedagogickou fakultu v oboru český jazyk, společenské vědy a PVŠPS v oboru sociální práce. Je jednou z ředitelek českých škol, které absolvovaly pět let sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku. Zaměřuje se na mezioborové propojení pedagogiky, metod sociální práce a psychoterapie.

Pracuje jako ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech a podporuje učitele, žáky i rodiče ke spolupráci, nikoli izolaci; k dělání věcí, které dávají smysl; k úctě a respektu. Zajímá se o každodenní učitelskou rutinu a záleží jí na tom, aby vzdělávací terén měl dostatek důkazů o dobrém „učitelském řemesle“. Mottem jejich školy je slovo TÝM.

Limity pedagogické profese i doba pandemie ji přivedly ke spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech, kde přispívá do programu Letní školy pro učitele ZŠ a SŠ zaměřené na péči o duševní zdraví tématem symptomy psychické (ne)pohody učitelů a žáků a nástroje pro jejich zvládnutí v podmínkách každodenní učitelské praxe. Příležitostně působí jako odborný konzultant pro školní poradenská pracoviště, NPI a pěstounské rodiny.

dana_konference

Dana Pražáková

Dana Pražáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

patricie_vanicka_konfrence

Patricie Vanická

Patricie je studentka třetího ročníku Gymnázia Vysoké Mýto. Ve volném čase dobrovolničí v několika organizacích (též v AFS) a účastní se nejrůznějších vzdělávacích projektů. Mimo jiné je členkou České středoškolské unie a stážistkou Orientálního ústavu Akademie věd. Ve zbytku času ráda cestuje kdykoliv a kamkoliv.

rolfikova_konfe_2022

Marcela Roflíková

Marcela Roflíková je certifikovanou lektorkou mindfulness v programem MBSR pro dospělé a v programu Curriculum Mindfulness Training pro děti a mládež ve věku 5-19 let. Od roku 2015 vytváří a vede mindfulness programy pro organizace v Čechách. Je spolu-autorkou a spolu-lektorkou v programu Corporate Mindfulness Teacher Training, který připravuje interní lektory v organizacích. V roce 2020 vydalo nakladatelství Grada knihu Mindfulness pro každého, jejíž je spoluautorkou.

„K čemu inspiruji druhé, sama ve svém životě praktikuji. Přestala jsem čekat na to „AŽ“ a začala žít skutečný život „tady a teď“. Mindfulness mi přinesla do každodenního života lehkost, radost a vděčnost.“

michaela_konference

Michaela Kríková

Michaela je studentka 6. ročníku na 3. LF UK, lektorka a moderátorka podcastu a akcí pro veřejnost neziskové společnosti Loono, která od roku 2014 vzdělává veřejnost v oblasti prevence kardiovaskulárních, onkologických a reprodukčních chorob a duševního zdraví.

Workshopy

Být TADY a TEĎ je cesta ke klidnější s spokojenější mysli - Marcela Roflíková

Nároky současné doby, především nejistota, neurčitost a proměnlivost jsou všude přítomné. Po dvou leté zkušenosti života s pandemií víme, že čekání na „normální“ svět není strategií, která nám přináší spokojenost a posiluje nás ve zvládání každodenních povinností a výzev. I osvědčené způsoby zvládání stresu mohou v takto náročných podmínkách selhávat.

Na workshopu vám představíme mindfulness jako osvojitelnou dovednost, která nás naučí soustředit se na přítomnost, na to co děláme a co se odehrává v nás a z toho získávat více klidu a pocitu štěstí a spokojenosti. Z programu si odnesete vlastní zkušenost a inspiraci k tomu, jak být více „tady a teď“ v běžném pracovním dni. Dozvíte se o vědecky potvrzených přínosech všímavosti pro dospělé i děti. Těšit se můžete na laskavý přístup a fakt, že v mindfulness nic není špatně

Potřebujete nechat svoji mysl odpočinout právě nyní? Klidněte zde ( 8 minut)

Zapojení škol do projektů Erasmus+ (Mobility osob) - Jana Papajová

Je Vaše škola zapojena do programů Erasmus+ Mobility osob nebo se teprve chystá se jich účastnit? Rádi byste Vašim studentům nabídli možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí nebo využili možnosti hostit E+ studenta? Zajímá Vás nabídka mezinárodních školení pro pedagogy umožňujících setkání s kolegy z ostatních evropských států a prohloubení jejich mezikulturních kompetencí?
V rámci naší prezentace Vám nastíníme možnosti spolupráce s AFS, díky níž pro Vás projekty mobilit nemusí být tak velkou zátěží, ušetří Vám čas i energii a zajistí účastníkům mobilit kvalitní zkušenost. Zároveň budete mít možnost setkat se se zástupci již zapojených škol.

Dobré nitro - Michaela Kríková

1 ze 4 lidí se za svůj život setká s panickou atakou. Syndromem vyhoření trpí každý 5. Čech. Od počátku pandemie koronaviru se výskyt duševních onemocnění zvýšil o 30 %.
Během přednášky si povíme, jak se duševní onemocnění projevují a co dělat, pokud se u vás nebo někoho ve vašem okolí objeví. Poradíme, jak jim účinně předcházet a dotkneme se i tématu neuroplasticity mozku.

Registrace spuštěny

Pravidla pro vstup na konferenci

Podle platných opatření musí účastníci při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
– prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Během společenských akcí uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. V případě zhoršení epidemiologické situace a nemožnosti konání akce prezenčně, se konference přesune do online prostředí.

Kontakt

jana_papajova_nova

 Jana Papajová

Koordinátorka vzdělávání a spolupráce se školami
M: 724 057 344
T: 222 317 138
E: [email protected]
www.afs.cz