Shromáždění: Hlavní stránka | O Shromáždění | Správní a Dozorčí radaDatum a místo konání | Program | Volby | Proč a jak kandidovat | Nominační a volební řád | Zakládací listina | Letošní kandidáti

Program

12:20 | Registrace
12:30 | Přivítání, úvodní slovo
12:45 | Schválení programu
12:50 | Rok 2017 v číslech
13:00 I Video z Konference
13:10 | Statutární část
13:40 | Vyhlášení Ceny Jaroslavy Moserové, ceny AFS Lajk
14:10 | Výhled na rok 2018 / Strategický plán 2019-2022
15:15 | Rozloučení a zakončení