Shromáždění: Hlavní stránka | O Shromáždění | Správní a Dozorčí radaDatum a místo konání | Program | Proč a jak kandidovat | Nominační a volební řád | Zakládací listina | Letošní kandidáti

Co je výroční Shromáždění?

Výroční Shromáždění je pravidelné setkání určené všem pracujícím a spolupracujícím osobám s konkrétním vztahem k AFS např. dobrovolníci, absolventi programů AFS, hostitelské rodiny apod., které se zajímají o to, co se ve společnosti děje, chtějí využít možnosti potkat se se členy správní a dozorčí rady, zaměstnanci a dalšími „afsáky“, a které se chtějí vyjádřit k budoucímu směřování AFS v České republice.

Proč máme výroční Shromáždění?

Shromáždění má svou formální i neformální funkci. Ve formální rovině představuje, dle Zakládací listiny AFS Mezikulturní programy, o.p.s., nejvyšší orgán společnosti. Shromáždění tak každoročně schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu. Jednou z nejdůležitějších funkcí je pak nominace a jmenování užšího vedení společnosti – členů správní a dozorčí rady. Všechny tyto úkony se dějí v rámci statutární části. Další části programu poskytují prostor pro setkání všech „afsáků“ a ostatních příznivců AFS nejen z České republiky.

Kdo se výročního Shromáždění může účastnit?

Celý program výročního Shromáždění je přístupný všem AFS dobrovolníkům i dalším lidem, kteří se o dění v AFS zajímají. Statutární část je však určena pouze formálním zástupcům dobrovolnických skupin, tzn. osobám uvedených ve smlouvě s dobrovolnickou skupinou. Ostatní zúčastnění Shromáždění jsou vítáni, avšak nemají hlasovací práva.