Shromáždění: Hlavní stránka | O Shromáždění | Správní a Dozorčí radaDatum a místo konání | Program | Proč a jak kandidovat | Nominační a volební řád | Zakládací listina | Letošní kandidáti

Proč kandidovat?

Role obou orgánů společnosti tj. správní i dozorčí rady je klíčová pro zdravý rozvoj a dobré fungování AFS v České republice. Kromě podílení se na řízení mezinárodní organizace a zúročení vlastních profesních zkušeností ve prospěch rozvoje AFS je tato pozice jedinečným zdrojem nových znalostí a zkušeností.

Profil kandidáta

„Afsák“ či příznivec AFS s nadšením, energií a elánem do dobrovolnické práce na úrovni strategického řízení společnosti, alespoň s minimální praxí v některém z odpovídajících oborů např. ekonomie, právo, finance, marketing, pedagogika, personalistika atd.

Časová náročnost

  • Schůze 3-5x do roka, většinou pozdní odpoledne-večer ve všední den 
  • Jedno víkendové setkání, zpravidla v rámci Megavíkendu
  • Individuální a skupinová práce na projektech v mezidobí
  • Funkční období člena správní i dozorčí rady jsou 3 roky

Jak kandidovat?

Členem orgánů společnosti se může stát každý člověk s kladným postojem k AFS a čistým trestním rejstříkem. Kandidát může být nominován dobrovolnickou skupinou, správní radou nebo shromážděním organizace:

  1. Nominace správní radou
    V tomto případě se jedná o tzv. přímou nominaci správní radou. Ta hledá vhodného kandidáta na uprázděná místa i mimo organizaci AFS, jež má dostatečné profesní zkušenosti, které jsou přínosem pro další stabilní rozvoj naší společnosti.
  2. Nominace Shromážděním resp. dobrovolnickou skupinou
    AFS je dobrovolnickou organizací. Proto je žádoucí nominovat kandidáty na uprázdněná místa právě z jejich řad, aby měli možnost se podílet na řízení AFS v České republice. Vhodného kandidáta tak nominují samotné dobrovolnické skupiny.

Kandidatura

Každý z nominovaných kandidátů je povinen zaslat platný Nominační protokol, který má formu standardního motivačního dopisu tzn. formální představení kandidáta, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, důvod své kandidatury atd. Ten by měl být zaslán nejpozději 14 dní před samotným konáním výročního Shromáždění předsedovi volební komise na email: [email protected].

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kandidujte již letos! V případě jakýchkoliv dalších dotazů si prosím pročtěte Nominační & volební řád Shromáždění nebo nás neváhejte kontaktovat.