Vážené hostitelské rodiny,

moc si vážíme Vašeho zapojení do hostitelského programu. Soužití rodiny se studentem z jiného kulturního prostředí je zkušeností, která bezpochyby pomáhá minimalizovat předsudky a stereotypy v širokém okolí, přijetím zahraničního studenta přispíváte většímu porozumění mezi jednotlivci i mezi jednotlivými kulturami. Hostitelské rodiny jsou pilířem programů v AFS a právě v dnešní době vzrůstajících obav z budoucnosti a xenofobie je jejich role o to důležitější.
Děkujeme Vám!

Vzhledem k vývoji situace v ČR a především v souvislosti s trendem rostoucích životních nákladů jsme se rozhodli nabídnout všem AFS hostitelským rodinám příspěvek na stravování pro zahraniční studenty. Na příspěvek ve výši 1 000 Kč na měsíc budou mít nárok všechny AFS hostitelské rodiny od ledna 2023. Měsícem se rozumí i jakákoli doba hoštění 25 dní a více. Příspěvek bude vyplácen zpětně za uplynulý měsíc na Vámi předem potvrzený bankovní účet.

Děkuji Vám, moc si cením Vaší podpory!
Přeji klidné podzimní dny
Klára Kutišová