40 hodin uceleného vzdělávacího programu, 20 pedagogů z 8 škol zapojených do všech 5 klíčových aktivit (2 kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, konference, zahraniční stáž, e-learning). 2 roky trvání a celkem 79 účastníků z řad pedagogů a ředitelů škol, kteří se některé z klíčových aktivit účastnili.

Sečteno podtrženo, projekt s cílem zvýšit kompetence učitelů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem a kulturním zázemím se dostal do svého finále. Jak ho hodnotí samotní aktéři?

„Moc děkuji za příležitost zapojit se do projektu Pohled odjinud, moc moc mi to při práci se zahraničními studenty a s pedagogy pomohlo. Děláte to skutečně dobře!“

Vyučující na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o.

„Chtěl bych Vám poděkovat za skvělou konferenci, pečlivě připravenou a perfektně organizačně zvládnutou. Dostávám spoustu nabídek různých školení a seminářů, které mnohdy nemají valnou úroveň, a proto na takové ani nejezdím. Jsem moc rád, že jsem se rozhodl pro Vaši akci, která mě příjemně potěšila právě svou vysokou úrovní. Velmi se těším na další setkávání a rád se zúčastním dalších podobných konferencí.“

Vyučující na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník, p.o.

„Uvědomila a prohloubila jsem si i po teoretické stránce spoustu termínů a situací, které mě v běžném životě i pedagogické praxi v multikulturním prostředí obklopují.“ Další komentář: „Velmi mě zaujala oblast předčasných soudů, bohužel jsem se přistihla, že je ve svém osobním i profesním životě dělám, potřebuji více nastudovat a učit se s tím pracovat.“

Anonymní hodnocení účastníků e-learningu

Ptáte se, co bude dál? Našim cílem je udržet maximální množství projektových aktivit pro pedagogy i do budoucna. Dva kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Jak zapojit cizince do výuky a Komunikovat a domluvit se), budeme školit i v následujícím školním roce. Konferenci Vzdělání pro život realizujeme opět v březnu 2020. A e-learning? Ten zpřístupníme všem školám zapojeným do hostitelského programu. Dál budeme hledat cesty, jak umožnit co největšímu počtu pedagogů propojit teoretické poznatky na poli mezikulturního učení s jejich vlastní žitou zkušeností. Na co se můžete těšit v příštím čísle newsletteru Mezi kulturami? Na video, které jsme s účastníky projektu natočili. Do té doby, krásné a inspirativní léto vám všem!

Za tým projektu Pohled odjinud

Kristýna Polášková, koordinátorka spolupráce se školami