Jmenuji se Parker Henry. Jsem z USA a díky AFS programu jsem strávil školní rok 2012/2013 v Hradci Králové. Můj rok s AFS mě naučil spoustu věcí o sobě samém a také o České republice. Po návratu do USA jsem tušil, že moje cesta nebyla u konce. Po příjezdu z AFS programu jsem studoval na Indiana University, kde jsem získal dva bakalářské tituly v oblasti lingvistiky a mezinárodních studií. Na vysoké škole jsem pokračoval ve studiu českého jazyka. Když jsem byl ve druhém ročníku, české oddělení na univerzitě dokonce zorganizovalo Cimrmanovu divadelní hru – Vražda v salonním coupé. A já si zahrál roli Hlaváčka. V současné době se účastním Fulbrightova programu, který zajišťuje vláda USA a vláda České republiky. Každý rok je vybráno třicet Američanů z více jak 300 uchazečů. Vybraní Američané vyučují angličtinu ve školách po celé České republice, tyto školy by jinak těžko sháněly rodilé mluvčí. Můj konzultant mi sdělil, že jakákoli dlouhodobá zkušenost v České republice, a zejména znalost českého jazyka, mi velmi pomůže ve výběrovém procesu. Proto vděčím AFS za mou současnou práci, momentálně totiž vyučuji na gymnáziu Šlapanice u Brna. Studenti, učitelé a přátelé mi velice pomáhají během mého druhého pobytu v České republice. Pořád cestuji do Hradce Králové, abych viděl svou českou rodinu, u které jsem žil během AFS programu. Stále se snažím zůstat v kontaktu s AFS ČR. Zjistil jsem totiž, že zkušenost AFS nikdy nekončí, ať využíváte dovednosti ze studia v zahraničí ve svém profesním životě, ve své domovské zemi, nebo zda je využijete k návratu do hostitelské země. Více než kdekoli jinde, ​​tady v Brně, v České republice a se svou hostitelskou rodinou se cítím jako doma!

Parker Henry, bývalý AFS student

 

Originál

My name is Parker Henry.  I am from the USA, and I was fortunate enough to participate in an AFS exchange to Hradec Kralove during the 2012-2013 school year.  My year with AFS taught me so many things about myself and about the Czech Republic, and when I returned to the USA, I had a feeling my journey here was not over.  After AFS, I attended Indiana University where I earned two bachelor’s degrees in Linguistics and International Studies. For my college’s language requirement, I continued learning the Czech langauge. The Czech department at my university even performed Cimrman’s Vrazda v Salonnim Coupe in my second year, and I played the role of Hlavacek. Now, after graduating, I am participating in the Fulbright Program which runs through the governments of both the USA and the Czech Republic. Each year, thirty Americans are chosen from over three hundred applicants to teach English in schools across the Czech Republic which wouldn’t normally have the resource of a native speaker. My program director told me personally that any long-term experience in the Czech Republic, and especially Czech language skills, help applicants immensely in the selection process. Therefore, I owe my current job to AFS and the amazing experience I was able to have six years ago. Currently, I am teaching at Gymnazium Šlapanice right outside of Brno. The students, teachers, and community has been so helpful to me during my second stay in the Czech Republic. I still travel to Hradec Kralove often to see my Czech family from 2012, and I try to stay involved in AFS Czech Republic events. I’ve learned that the AFS experience never truly ends, whether you use the skills from your exchange experience in your professional life in your home country or whether you use them to return to your host country.  More than anything, here in Brno, in the Czech Republic, and with my AFS family I feel at home!

 

Parker Henry

Share this: