Cílem celosvětové sítě AFS bylo v uplynulých letech, mimo jiné, etablovat se jako vzdělávací organizace na poli mezikulturního učení. K tomu přispívá i stále více se rozvíjející spolupráce se školami a propojování formálního vzdělávání s neformálním.

24. – 26. října 2018 se v belgickém Bruselu uskutečnil již 9. ročník vzdělávacího fóra o mezikulturním učení a výměnných programech (IX Forum on Intercultural Learning and Exchange). Fóra se účastnilo na 60 zástupců škol a vzdělávacích organizací převážně evropských států pod vedením Evropské federace pro mezikulturní vzdělávání (EFIL) a italskými partnery sítě AFS (Fondazione Intercultura, AFS Intercultural Programs). Díky podpoře projektu OPPPR Pohled odjinud jsme na fórum mohli vyslat i tři zástupce z České republiky, z toho dva zástupce škol.

PhDr. Bohuslav Dvořák z Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1, hodnotí svoji bruselskou zkušenost: „Program byl velmi bohatý a pestrý. Účastník si vyslechl přednášky na dané téma podané experty zpravující o posledních trendech v oblasti interkulturní výchovy, celoškolního přístupu ke vzdělávání a rozvoji interkulturní kompetence. Druhou složku programu tvořily semináře s následnou diskuzí o projektech, které byly uskutečněny. Velmi přínosnou složkou programu byla i složka poznávací: především návštěva Muzea evropské historie, kde všechny účastníky nadchl entuziastický průvode znalý problematiky.

Fórum mělo pro mne osobně velký přínos hned v několika oblastech. Za prvé to bylo získání velmi aktuálních informací o dané problematice, které využiji v práci vysokoškolského i středoškolského pedagoga. Dalším přínosem bylo setkání s milými a nadšenými lidmi z 23 účastnických zemí, s nimiž bylo možno sdílet zkušenosti a získat podněty k další práci. Třetím významným přínosem byla možnost seznámit se s prostředím, kde se fórum konalo. Danou akci hodnotím jako velmi přínosnou. Rozhodně předčila mé očekávání.“

PhDr. Bohuslav Dvořák

Kristýna Polášková

Share this: