Vážení a milí čtenáři,

parné letní dny jsou za námi a přichází podzim, období v AFS plné informačních setkání, soustředění, školení, ale především období plné pozitivní energie pro AFS tak typické. V AFS světě, tedy ve světě mobility, poznání a hlubokých přátelství, je podzim časem začátků. Zahraniční studenti přijeli do českých hostitelských rodin a začali chodit do nových škol. Čeští studenti, kteří se vrátili domů z programu, se vracejí do v zásadě sice dobře známého prostředí, přesto očima absolventa do prostředí nového. Někteří z nich se rozhodnou s AFS zůstat a pokračovat jako dobrovolníci. Díky těmto mladým lidem se rozšiřuje naše dobrovolnická základna a my jsme vděční za příliv nové energie. V říjnu nás čeká Megavíkend, jedinečné dny organizované dobrovolníky AFS. O Megavíkendu se dočtete více v části věnované právě dobrovolníkům.

Říjnové vydání přináší mnohem více zajímavých témat. Nepřehlédněte aktuální nabídku stipendií, která je letos opravdu nabitá. Dozvíte se, jaké to je učit zahraniční studenty češtinu nebo co nejvíce zajímalo americké studenty v České republice. Globální kompetence a souvislosti, to vše bylo nosným tématem setkání předních zástupců z celého světa, více o konferenci AFS se dočtete v článku Globální kompetence aneb budoucnost je v našich rukou.

Přeji pohodové čtení,
Klára Kutišová