Vážení čtenáři, milí přátelé,

jaro se na nás začíná nesměle usmívat a tak věřím, že vás úsměv bude provázet i při čtení právě vycházejícího čísla Newsletteru.

Jaro přináší sluníčko a po dlouhé zimě i novou energii. V AFS se rozjel každoroční maraton postupného zpracovávání přihlášek, setkávání se s vyjíždějícími studenty, rodinami i s našimi skvělými dobrovolníky. Čeká nás Výroční shromáždění a jedinečný ples, předodjezdová soustředění a mnoho dalšího.

Toto číslo jsme vystavěli hlavně na příbězích našich hostitelských rodin, studentů, kteří se navrátili ze zahraničí, i našich dobrovolníků. Plánujeme vám v každém čísle podrobněji představit jednu zemi – a tentokrát začínáme Finskem:-)

Přeji vám slunečné a radostné dny.

Klára Kutišová