Nejšťastnější zemí na světě je (na základě nové zprávy OSN) Finsko. V hodnocení 156 zemí na základě takzvaného indexu štěstí Finové odsunuli na druhé místo Norsko, které zvítězilo loni. V široké škále zemí, kam vysíláme české středoškoláky, máme ještě ve Finsku volné místo na roční program a nově i na letní (měsíční) program s pobytem v hostitelské rodině. Pojďme si tuto krásnou severskou zemi představit.

Finsko je přezdívané zemí tisíců jezer. Má nejen jedinečný jazyk, ale také kulturu, která je úzce svázaná s přírodou. Finové mohou působit poněkud plaše a uzavřeně, ale jakmile některé z nich poznáme blíže, zjistíme, že jsou to přátelští a jedineční lidé. Zatímco v létě slunce nikdy nezapadá, v zimě se celé Finsko ponoří do tmy a arktické zimy. V běžném životě Finů je velmi důležitý sport a zdravý životní styl. Důkazem toho je, že ve Finsku na každých pět obyvatel připadá jedna sauna, tj. místo, kde se setkávají rodiny, přátelé i spolupracovníci.

Naši studenti jsou ve Finsku oblíbení, protože i pro Finy je rodina velmi důležitá. Schází se zejména o víkendech, kdy celá rodina společně obědvá a jde do sauny. Finská kuchyně je spíše jednoduchá, jedí se brambory, maso, ryby a chléb. Ale v poslední době je přítomná i mezinárodní kuchyně, například italská nebo japonská. Mladí lidé často pijí populární kávu spolu s finským tradičním pečivem zvaným pulla. Naši studenti většinou navštěvují státní střední školu. Jelikož má Finsko jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě, čeká je opravdu zajímavé studium. Ve volném čase se poté spolu s finskou mládeží věnují sportům nebo hodinám tance. Ve Finsku je nerozšířenějším jazykem finština. Druhým úředním jazykem je švédština.

Share this: