V prosinci jsme měli příležitost přivítat zpátky v Česku studenty, kteří strávili poslední tři měsíce rozesetí po nejrůznějších koutech Evropy. Na trimestrální programy se vydali do Belgie, Rakouska, Německa, Portugalska, Lotyšska, Srbska a Švýcarska. Někteří z nich potom v rámci programu ECTP zavítali na závěrečný čtyřdenní kemp do Bruselu, srdce Evropy, kde se zúčastnili mezikulturních workshopů a navštívili instituce Evropské Unie.

Soustředění v Belgii se zúčastnil i Filip, jenž s námi studoval v Německu: „Odnesl jsem si nové vědomosti a zkušenosti, které se dají použít v reálném životě, při snaze být aktivním občanem a neustálém zlepšování světa kolem sebe.“

Ovšem i těm, kteří se ze zahraničí navraceli rovnou domů, tři měsíce studia hodně daly. Mnoho z nich se naučilo nový jazyk, poznalo zblízka kulturu jiných evropských národů a získalo novou rodinu spolu s přáteli po celém světě. „Program mi hodně přinesl a budu na něj vzpomínat jen a jen v dobrém,“ shrnuje Andrea, absolventka programu ve Švýcarsku.

Jak je již zvykem, studenti se vždy spolu s našimi dobrovolníky a koordinátorkou studia v zahraničí znovu sejdou na ponávratovém soustředění, při němž reflektují a zhodnocují svou zkušenost a vyměňují si nasbírané zážitky. Poprvé jsme však toto soustředění propojili i se soustředěním předodjezdovým, určeným studentům, jež celý cyklus teprve čeká. A vzájemná interakce dopadla výborně. Studenti se se svými zkušenějšími kolegy mohli poradit, položit konkrétní dotazy, ptát se na konkrétní situace a díky tomu se i zbavit pochopitelných obav.

Po absolvovaném soustředění se tito studenti postupně rozjedou do Irska, Ruska, Spojených států, Španělska, Kostariky, Chile a Japonska. Doufáme, že při svém studiu načerpají skvělé zážitky a vrátí se obohaceni o mnoho jedinečných mezikulturních zkušeností.