Už jste někdy četli „živou knihu“ a byli v „živé knihovně“? Říkáte si, co je to zase za novinku? Kdepak!  Myšlenka Živé knihovny je tu už mnohem déle. Její vznik se datuje do roku 2000, kdy v dánském městě Roskilde byl koncept Živé knihovny poprvé použit při tamním hudebním festivalu jako součást doprovodného programu nevládním hnutím mládeže Stop the Violence3, což byla iniciativa směřující k rovnocennosti a ke vzdělávání mladých lidí jako prevence proti násilnostem.

Živá knihovna je jedna z metod, jak pracovat se stereotypy a předsudky – na základě rozhovoru se zástupcem nějaké stereotypizované skupiny a prací s individuálním příběhem, který se od zažitého stereotypu může velmi lišit. Je to možnost, jak se seznámit s lidmi ze skupin, s nimiž normálně nepřijdeme do kontaktu.

Jednoho dne se sešla skupinka knihovníků v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v rámci knihovnické dílny a skupinka AFS dobrovolníků pod vedením dobrovolnice a školitelky Karolíny Kousalové, která zúčastněným metodu představila a vysvětlila pravidla. Čtenáři si nejdříve ze seznamu vybrali knihu dle svého gusta. Výběr titulů byl velmi pestrý, a tak si každý mohl přijít na své: „Matematik dobrovolníkem“,  “ Matka 6 synů“, „Splnil se mi sen“, „Rok s Portugalkou“, „Turek, co jí vepřové“, „Na výměnu v padesáti“ a „Latino v Česku“. Poté svůj výběr zaznamenal do pořadníku. Na „čtení“ každé knihy byl určený čas 20 minut. Čtenáři měli možnost „přečíst“ celkem tři různé knihy během jedné hodiny. Během této doby kladli knihám různé otázky. Já sama jsem byla „živou knihou“ a mohu říci, že to pro mě byla velmi obohacující zkušenost sdílet svůj příběh s ostatními lidmi, se kterými bych jinak neměla možnost se potkat. Byla to pro mě příležitost uvědomit si, že mohu skrze svůj vlastní příběh druhé inspirovat a třeba změnit jejich názor či úhel pohledu na určitá témata. Byl to velmi hřejivý pocit.

Všechny knihy byly tak poutavé, že se od nich čtenáři nemohli odtrhnout. Čas utekl jako voda. Následovalo závěrečné kolečko a nadšené ohlasy knihovníků, kteří se těší, že své knihovny obohatí o „živé knihy“. Díky nadšení jedné paní knihovnice chystáme další Živou knihovnu 3. března 2016 v knihovně v Cholticích. Takže, pokud byste to chtěli zažít na vlastní kůži, neváhejte a přijeďte se podívat! I váš příběh může být pro ostatní inspirací.

Kateřina Kahanová, koordinátorka organizačního rozvoje