Evropa v současné době čelí vysoké nezaměstnanosti mladých lidí. K tomu, aby mladého člověka zaměstnal, zaměstnavatel vyžaduje zkušenosti a měkké dovednosti, které ale mladý člověk často nemá kde získat. Jednou z cest je dobrovolnictví a uvědomělý rozvoj dovedností.

Tomu, jak téma dobrovolnictví a rozvoje kompetencí s tím spojených propagovat mezi mladými lidmi, se na konci září (25. 9. – 2. 10. 2015) ve skautském centru Kaprálův mlýn u Brna věnovalo 24 pracovníků s mládeží během mezinárodního školení „The Power of Volunteering“. Účastníci z osmi evropských zemí se během šesti dnů zamýšleli nad tím, jak téma dobrovolnictví zpřístupnit mladým lidem, jak je pro ně motivovat a jak s nimi následně hodnotit, co se během svého zapojení naučili a jak to mohou „prodat“ na pracovním trhu. Školení bylo zároveň vytvořeno jako motivační a sebeevaluační prostor pro účastníky. Skupina společně objevovala nástroje, které může využít při svém seberozvoji, ale i při práci s mládeží.

V rámci semináře účastníci vytvořili motivační workshopy pro několik tříd brněnského Biskupského gymnázia a mohli tak v praxi vyzkoušet dovednosti a znalosti získané během předchozích dnů školení. Každý také odjel s konkrétním plánem akce, kterou chce doma ve své komunitě dobrovolnictví propagovat – ať již formou článku, workshopu, či akce pro veřejnost.

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. jako organizátor projektu také získala důležité kontakty na zahraniční organizace pracující s mládeží mimo síť AFS. Celý projekt byl financován z grantu programu Erasmus+: Mládež.

Karolína Kousalová, školitelka semináře a dlouholetá dobrovolnice