Návrh bez názvu-8

Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., (* 1930, † 2006) byla česká lékařka, spisovatelka, překladatelka, diplomatka a politička.

Číslo účtu stipendijní sbírky: 107-3271010247/100

Každým rokem nabízíme stipendia do Německa a dalších zemí. Sbírku nesoucí jméno naší zakladatelky jsme se rozhodli otevřít proto, abychom nabídli studium jako možný klíč k lepší budoucnosti i těm středoškolákům, kteří nemají dostatek finančních prostředků na pokrytí nezbytných nákladů na vzdělávací programy.

Předpokladem pro získání stipendií je splnění podmínek předem stanovených a úspěšné zvládnutí výběrového řízení. Termín je vždy a v dostatečném předstihu zájemcům a veřejnosti avizován.

V dnešní uspěchané době nám mnohdy unikne, jak jednoduché a v důsledku pro nás velmi přirozené je podpořit druhého. Touha být užitečný, lidská solidarita a schopnost spolupráce nás přivádí k vlastnímu zapojení do konkrétního projektu či charitativní akce.

Zapojte se i Vy!

I malá částka může v důsledku zásadně změnit život konkrétního mladého člověka. Vzdělání patří mezi základní pilíře úspěšného života. Vaším darem podpoříte ty, kteří by jinak zřejmě nejistě překonávali své předsudky a stereotypy, těžko se naučili cizí jazyk a možná i složitěji startovali naplněný a snad i šťastný život.

PŘISPĚJTE NÁM NA DARUJSPRAVNE.CZ

Stipendijní sbírka Jaroslavy Moserové je součástí projektu Darujspravne.cz, iniciativy Fóra dárců, jehož cílem je prověřovat a doporučovat veřejné sbírky klíčových neziskových organizací v České republice. Tato certifikace přináší individuálním dárcům nejen jistotu, že věnované peníze, věci nebo čas skutečně doputovaly tam, kam měly, ale i možnost jak snad snadno a rychle podpořit danou organizaci.

Zůstatek na sbírkovém účtu k 31.12.2023 byl 77 535,38 Kč.   

Čerpání sbírky v roce 2023

V roce 2023 nebyly ze sbírky čerpány finanční prostředky, čistý výtěžek bude použit na částečná stipendia pro studijní programy ve školním roce 2024/2025.

Děkujeme všem, kteří podpořili mezikulturní vzdělávání v České republice.