Pro ředitele

Pokud si nejste jistí, jak postupovat při zápisu studenta, či do jakého ročníku ho zařadit, níže vám nabízíme několik základních informací, zbylé vám rádi poskytneme na vyžádání.

Středoškolák ve věku 15–18 let, který přijíždí do České republiky na dobu tří, šesti nebo deseti měsíců, nejčastěji ze států Evropy, Asie nebo Severní a Jižní Ameriky. Jedná se o chlapce i dívky, mnozí z nich jsou poprvé na jiném kontinentě, a to bez svých rodin i přátel.  Mezikulturní zkušenost, touha poznat život a jazyk nové země, ale i touha osamostatnit se a vyspět jsou důvody, proč studenti přijíždějí do České republiky.

Pro učitele

AFS také poskytuje školám rámcová doporučení týkající se zapojení studenta do hodin. Čerpáme ze zkušeností škol, které zahraniční studenty přijímají pravidelně a nabízíme základní materiály a příručky pro práci s příslušníkem jiné jazykové skupiny ve třídě.

AFS poskytuje zapojeným školám rámcová doporučení týkající se zapojení studenta do hodin. Čerpáme ze zkušeností ostatních škol, kromě příručky pro školy poskytujeme i základní pracovní listy pro různé předměty. Školám se osvědčuje využít mnohdy jiných znalostí zahraničního studenta v hodinách biologie, historie, matematiky nebo zeměpisu. V hodinách cizích jazyků může student z anglicky, španělsky, německy nebo francouzsky mluvící země podpořit praktickou komunikaci, tudíž zastoupit rodilého mluvčího. Studenti z ostatních zemí mají angličtinu zpravidla na velmi dobré úrovni, jejich odlišný přízvuk podporuje a trénuje české spolužáky v porozumění cizincům s jiným mateřským jazykem a celkově rozvíjí jejich komunikační i jazykové schopnosti.

1

Potřebujete více informací?

Napište Janě Papajové nebo si rovnou zažádejte o přístup do naší Wikipedie pro školy.

Napište nám