years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Tvá hostitelská rodina

Studenti AFS jsou umísťováni po celém území Srbska, malými městy v severní Panonské nížině počínaje přes hornatou oblast na jihu a hlavním městem Bělehrad konče. Srbské rodiny se zpravidla scházejí u nedělního oběda, kdy mj. proberou vše, co přinesl uplynulý týden. V průběhu týdne si lidé po náročném pracovním dni rádi odpočinou třeba u televize.

Škola

S největší pravděpodobností budeš navštěvovat typickou střední škol, zaměřenou na přípravu k univerzitnímu studiu. Školní rok trvá od září do června, vyučování od pondělí do pátku probíhá ve dvou cyklech: od 8 do 14 a od 14 do 20 hodin, při čemž vaše škola může mezi těmito dvěma variantami alternovat. Všechny školy nabízejí běžné hlavní předměty, jako je matematika, srbský jazyk, angličtina a jeden další cizí jazyk (zpravidla němčina nebo francouzština), biologie, zeměpis, historie, fyzika a chemie. Některé školy kladou větší důraz na přírodní, jiné na společenské vědy. Těžištěm vyučovací hodiny je přednáška, výklad, s prostorem vymezeným pro individuální nebo skupinové projekty.

Každodenní život

Každodenní život středoškoláka v Srbsku

Mladí lidé v Srbsku  jsou zpravidla velmi společenští a přátelští. Rádi tráví volný čas v místních kavárničkách a parcích, jsou zapálenými fanoušky sportu, kterému se také sami aktivně věnují. Nejpopulárnějšími sporty jsou fotbal, tenis a basketbal. Ve volném čase po vyučování i ty budeš moci využít aktivit některého z klubů, působících na škole, nebo v místní komunitě, jako je např. klub srbského lidového tance.

Typické jídlo

Srbská strava je kombinací turecké, řecké a maďarské kuchyně, a to včetně chutí a ingrediencí. Kuřecí, vepřové i jehněčí maso, zelenina, brambory a rýže jsou základem denního menu v celém Srbsku. Některá tradiční jídla na bázi mletého masa, jako třeba poulární sarma (zelný list, plněný čevabčiči nebo pleskavicí), je zvykem jíst s chlebem. Nezapomeňte ale ani na skvělé sladké pečivo, místní sýry a dezerty.

Jazyk

Úředním jazykem je srbština, jediný evropský jazyk aktivně používající dvě abecedy, a to jak cyrilici, tak i latinku. Minimálně základní znalost angličtiny při příjezdu je žádoucí a bude ti velmi užitečná. Během prvních tří měsíců pobytu ti AFS poskytne jazykové materiály, užitečné online odkazy a výuku srbštiny. Rovněž můžeš počítat s intenzivní jazykovou výukou během příjezdového orientačního soustředění AFS.